Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Συνεδρίαση της επιτροπής Διαβούλευσης για το "κτήμα Καμπά"

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος καλεί σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,- Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, του έτους 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 2 β του Ν. 3852/2010 με θέμα:
  • Λήψη απόφασης επί Πολεοδομικής Μελέτης ΠΟΑΠΔ στην περιοχή Κάντζα του Δήμου Παλλήνης.