Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

Νέα ενημέρωση για το θέμα της REDS στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

Για μια ακόμη φορά συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης το θέμα της διένεξης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της εταιρείας REDS AE.

Είχε προηγηθεί νέα συνάντηση της διαπαραταξιακής επιτροπής του Δήμου, που αποτελείται από τους επικεφαλής των παρατάξεων εκτός του κ. Γαβρά, με τους υπεύθυνους της εταιρείας.

Στη νέα αυτή συνάντηση ετέθησαν υπ' όψιν της εταιρείας οι αποφάσεις της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης (αν δεν τις γνωρίζετε κάντε κλικ).

Σας παραθέτω παρακάτω το γραπτό κείμενο ενημέρωσης που μοίρασε ο Δήμαρχος σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τα αποτελέσματα της συνάντησης της διαπαραταξιακής Επιτροπής με τη REDS A.E. την 25-2-2015

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 23/17-2-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την 25-2-2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της διαπαραταξιακής Επιτροπής με τους εκπροσώπους της REDS A.E. 
         
Κατά τη συνάντηση αυτή, θέσαμε υπ΄ όψη της εταιρείας τη συγκεκριμένη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου για απόδοση γης στις Π.Ε. Βακαλόπουλου και Άνω Μπαλάνας και κατάλογο των οικοπέδων με την αντίστοιχη έκταση.

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την Εταιρεία καθ΄ όσον θεώρησε ότι δεν είναι αξιοποιήσιμη από την πλευρά της η γη που προτάθηκε.

Στη συνέχεια η Εταιρεία μας ανέφερε ότι μετά τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παλλήνης με τις υπ΄ αριθμ. 249/08 και 152/2009 αποφάσεις του, εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 288/2011 "τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων", ο χαρακτηρισμός, η οριοθέτηση και η από Νοεμβρίου 2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Κτήματος ΚΑΜΠΑ ως Π.Ο.Α.Π.Δ.

Στη συνέχεια μας γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης της εν λόγω ιδιοκτησίας της.

Στο πλαίσιο αυτό αντιπρότεινε να εξευρεθεί λύση του θέματος στην υπό πολεοδόμηση έκταση της Π.Ο.Α.Π.Δ. (μεγάλο κτήμα ΚΑΜΠΑ) διότι κάτι τέτοιο και εντάσσεται στη λογική των αρχικών έγγραφων συμφωνιών και είναι αξιοποιήσιμη από την εταιρεία στις παρούσες συνθήκες.
Σε ερωτήσεις όλων των μελών της διαπαραταξιακής Επιτροπής πώς θα μπορούσε να εννοηθεί κάποια λύση στο πλαίσιο πολεοδόμησης της ήδη εγκεκριμένης Π.Ο.Α.Π.Δ. που προβλέπει συγκεκριμένους όρους αξιοποίησης και χρήσεις γης, εκφράσθηκαν εκ μέρους της εταιρείας γενικές σκέψεις όπως π.χ. απόδοση γης, εκμετάλλευση γης ή ακόμη και μέσα από την πιθανή διευκόλυνση της διαδικασίας πολεοδόμησης.

Διευκρινίσθηκε ωστόσο από την Εταιρεία ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ορισμένες προτάσεις καθ΄ όσον τέτοιες θα πρέπει να εξευρεθούν μετά από συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών η οποία δεν μπορούσε να γίνει λόγω της εκφρασμένης εκ μέρους μας έλλειψης εξουσιοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου προς τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή.

Ωσαύτως, η εταιρεία επαναβεβαίωσε την πρόθεσή της να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για εξεύρεση του οφειλόμενου ποσού ώστε ο Δήμος να μην περιέλθει σε οικονομική αδυναμία και ταμειακή δυσχέρεια εφ΄ όσον ο ίδιος επιλέξει τη λύση της χρηματικής εξόφλησης του χρέους.

Η διαπαραταξιακή Επιτροπή, αφού άκουσε τις εν λόγω αντιπροτάσεις και εκ του λόγου ότι δεν είχε εξουσιοδότηση για σχετική συζήτηση, επιφυλάχθηκε να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με το αν θα δεχθεί συζήτηση επί του θέματος, καλώντας ταυτόχρονα την εταιρεία να συγκεκριμενοποιήσει τις θέσεις της με σαφώς προσδιορισμένες προτάσεις οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας και αξιολόγησης.

Μετά από συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να εγκρίνει τη συνέχεια των συζητήσεων με την εταιρεία προκειμένου να πληροφορηθεί συγκεκριμένα τις προτάσεις της εταιρείας. 

Διαφώνησαν με την απόφαση ο κ. Βολιώτης και η κα Κόπτη, με το σκεπτικό ότι δεν πρέπει να γίνει καμία συζήτηση με την εταιρεία η οποία να συνδέεται με το Κτήμα Καμπά και την επερχόμενη πολεοδόμησή του. Πρότειναν να επιμείνουμε στην προηγούμενη απόφαση για απόδοση γης σε Ανω Μπαλάνα και Βακαλόπουλο και να εξουσιοδοτηθεί η διαπαραταξιακή για ανεύρεση άλλων λύσεων εάν η εταιρεία επιμένει να μη δέχεται την προσφερόμενη γη. 

Επίσης πρότειναν τη ενημέρωση των κατοίκων και στις τρείς Δημοτικές Ενότητες μέσα από Συνελεύσεις, καθώς και συνέντευξη τύπου ενημέρωσης για το θέμα, 

Επίσης διαφώνησε ο κ. Γαβράς ο οποίος έχει αποχωρήσει από τη διαπαραταξιακή. Ο κ. Γαβράς είχε αποστείλει τη διαφωνία του και την άποψή του με δελτίο τύπου προ ημερών. Προσωπικά δεν το δημοσίευσα όταν το έλαβα γιατί θεωρώ ότι θεσμικά θα έπρεπε να προηγηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα τη δημοσιεύω και μπορείτε να τη δείτε παρακάτω. Δεν θα τη σχολιάσω, αυτό κάντε το εσείς, θα ήθελα όμως κάποιος από τους συντάκτες να μου πεί πως θα γίνει "να μην πληρώσουμε ούτε ευρώ από τα περίπου 4,6 εκ. στη REDS" αφού η εταιρεία έχει δικαστική απόφαση στα χέρια της. 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία REDS Α.Ε. (Μπόμπολας), ιδιοκτησία της οποίας είναι και το πρώην κτήμα Καμπά, απαιτεί (υπάρχει δικαστική απόφαση) πάνω από 4,6 εκ. ευρώ από το Δήμο Παλλήνης.

Διαδοχικές και αλυσιδωτές είναι οι ευθύνες, τόσο των Δημάρχων, όσο και των Δημοτικών Συμβουλίων από το 1999 μέχρι σήμερα:
  • Σ. Κωνσταντάς, Δήμαρχος του πρώην Δήμου Παλλήνης: Έχει την κύρια ευθύνη για τα παζάρια εξυπηρέτησης των συμφερόντων, τόσο της Α.ΚΑΜΠΑΣ.Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε., όσο και κάποιων ιδιοκτητών ιδιωτικής δασικής έκτασης μηδενικής αξίας και την αντικατάστασή της με κανονικά οικόπεδα και μάλιστα με παράνομη διαδικασία. Τηρουμένων των αναλογιών, ευθύνη έχουν και όσοι Δημ. Σύμβουλοι συμμετείχαν με την ψήφο τους στα παραπάνω. 
  • Θ. Γκοτσόπουλος, Δήμαρχος του πρώην Δήμου Παλλήνης: Έχει την ευθύνη της συνέχισης της πολιτικής της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Αντίστοιχες ευθύνες έχουν και οι Δημ. Σύμβουλοι, που με τη στάση τους συνέβαλαν σ’ αυτό. 
  • Θ. Ζούτσος, Δήμαρχος του νέου Δήμου Παλλήνης: Παρέλαβε το πρόβλημα. Ακολούθησε πολιτική κουκουλώματος και προσπάθεια επίλυσης μέσω της δικαστικής οδού. Όμως απέναντι είχε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και υπήρξε η γνωστή κατάληξη. Δεν θέλησε να ενημερώσει τον λαό και να δημιουργηθεί κίνημα, που παράλληλα με τον νομικό δρόμο, να λειτουργεί και η λαϊκή διεκδίκηση- δράση. 
Σήμερα έχουν συγκροτήσει διαπαραταξιακή επιτροπή με τους επικεφαλής των συνδυασμών (Θ. Ζούτσος, Π. Μερτύρης, Κ. Μπάκας, Α. Βολιώτης), και παζαρεύουν με τη REDS («σκληρές διαπραγματεύσεις»).

Σ’ αυτό το παζάρι δεν συμμετέχει ο επικεφαλής της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ν. Γαβράς, ο οποίος καταψήφισε τη σχετική πρόταση της διαπαραταξιακής επιτροπής στο Δημ. Συμβούλιο.

Η πρόταση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, όχι μόνο τώρα, αλλά από τότε που είχε εμφανιστεί το πρόβλημα, είναι:
  • Παράλληλα με τη δικαστική διεκδίκηση να ενημερώσουμε τον παλληνιώτικο λαό, να προγραμματίσουμε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και κάθε μορφής παρεμβάσεις με αιτήματα: 
  • Να μην πληρώσουμε ούτε ευρώ από τα περίπου 4,6 εκ. στη REDS. 
  • Διεκδικούμε ακόμη να αποδοθούν στο Δήμο (δηλ. στο λαό) ολόκληρο το πρώην κτήμα Καμπά (σήμερα REDS), το στρατόπεδο Λάμπρου, ο λόφος Λεβίτη, ο λόφος Κεραίας, όλα τα διεκδικούμενα, στην Ανθούσα, από τους Κατσιμιχαίους και τους κληρονόμους τους (πάρκο, γήπεδο με γύρω χώρους κ.λπ.). 
Την πρόταση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ καταψήφισαν όλοι οι άλλοι.

ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Είναι έγκλημα στην Ανθούσα, στο Γέρακα, στην Παλλήνη να μην υπάρχουν οι αναγκαίοι χώροι άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού και να αφεθούν τα τελευταία κομμάτια γης βορά στα νύχια της «επιχειρηματικότητας» και του εμπορίου της γης.

Μην περιμένετε να μας «χαρίσουν» κάτι. Ότι κατακτήθηκε, μόνο με τους αγώνες έγινε.