Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας για Μετανάστες στο Δήμο Παλλήνης

O Δήμος Παλλήνης εμπλουτίζοντας τους τομείς παρέμβασης της Δια Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την πρόθεση υλοποίησης προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες.

Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο και πρόκειται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω και να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης ή να απευθυνθούν στο γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Δια Βίου Μάθησης, τηλ.210-6604658.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ