Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης

Συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης η θητεία της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,5 έτη, και αποτελείται από:
  • Το Δήμαρχο Παλλήνης, ως Πρόεδρο
  • 24 εκπροσώπους Φορέων της Πόλης μας και 
  • 8 κατοίκους που επελέγησαν με δημόσια κλήρωση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, μεταξύ αυτών που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 
Δείτε ποιοι την αποτελούν στην απόφαση της συγκρότησης 

Δείτε σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής Διαβούλευσης