Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση σε συνάντηση - διαβούλευση για την δημιουργία Τοπικού Δικτύου κατά της Σχολικής Βίας

Ο Δήμος Παλλήνης ευαισθητοποιημένος στο διαχρονικό πρόβλημα του εκφοβισμού (bullying), παρενόχλησης και βίας έχει υλοποιήσει δράσεις αντιμετώπισης του, όπως η ψυχοκοινωνική στήριξη, ατομική και ομαδική συμβουλευτική στην σχολική κοινότητα, σχολές γονέων με αντικείμενο την αντιμετώπιση της βίας αλλά και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από εξειδικευμένους επιστήμονες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Σήμερα, εμπλουτίζοντας αυτές τις δράσεις και αξιολογώντας τα αυξανόμενα περιστατικά βίας που εμφανίζονται ,όχι μόνο στον Δήμο μας αλλά και γενικότερα, προχωράει στην δημιουργία ενός Τοπικού Δικτύου Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας με την συμμετοχή συλλογικών φορέων τόσο της σχολικής κοινότητας όσο και των λοιπών φορέων της πόλης.

Είναι γνωστό σε όλους ότι ο εκφοβισμός εκτός από το ότι συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του ατόμου, αποτελεί και ένα πρόβλημα με κοινωνικές διαστάσεις και με εμφανείς επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό. 

Ως κοινότητα, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα συλλογικά , να κινητοποιήσουμε φορείς και δομές με στόχο την ανάδειξη της σχέσης αλληλεπίδρασης που υπάρχει ανάμεσα στο άτομο, την ψυχική υγεία, το κοινωνικό περιβάλλον.

Στην χώρα μας από το 2010 λειτουργεί το Εθνικό Δίκτυο κατά της βίας στο Σχολείο, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου και συμμετοχή δημοσίων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

Προκειμένου να συγκροτήσουμε ένα Τοπικό Δίκτυο κατά της Σχολικής Βίας και να ενταχθούμε στο Εθνικό Δίκτυο, καλούμε τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων αλλά και συλλογικών φορέων ευαισθητοποιημένων στα θέματα αυτά, του Δήμου Παλλήνης να παραστούν σε συνάντηση –διαβούλευση την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015, και άρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιθάκης 12, Γέρακας) με θέμα την συγκρότηση του δικτύου.

Στην συνάντηση έχει κληθεί εκπρόσωπος του Εθνικού Δικτύου Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας.