Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Οι τροποποιήσεις στις γραμμές των λεωφορείων του Δήμου Παλλήνης

1. Επεκτείνεται η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 301 Στ. Δουκ. Πλακεντίας-Ανθούσα-Πεντέλη ώστε να συνδεθεί απευθείας η περιοχή Ανθούσας με τον σταθμό μετρό Δουκ. Πλακεντίας .

2. Τροποποιείται η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 302 Στ. Δουκ. Πλακεντίας – Γέρακας έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου και προς τις δυο κατευθύνσεις στις μετακινήσεις τους προς το σταθμό μετρό Δουκ. Πλακεντίας. Λόγω της παραπάνω τροποποίησης καταργείται η λεωφ. γραμμή 303 Στ. Νομισματοκοπείο-Γέρακας. Οι επιβάτες της γραμμής αυτής θα εξυπηρετούνται από την λεωφορειακή γραμμή 302, για το τμήμα της διαδρομής στη περιοχή του Γέρακα, ενώ για το τμήμα της διαδρομής από το Σταυρό Αγ. Παρασκευής έως το Νομισματοκοπείο θα εξυπηρετούνται με μετεπιβίβαση στις γραμμές Α5-304-305.

3. Τροποποιείται η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 314 Στ. Δουκ. Πλακεντίας-Νομ. Ανατ. Αττικής-Παλλήνη, στο Πανόραμα Παλλήνης και αυξάνονται τα δρομολόγια της συγκεκριμένης γραμμής που εξυπηρετούν το Πανόραμα.

4. Τροποποιείται η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 319 Στ. Δουκ. Πλακεντίας-Εκπτ. Χωριό-Σπάτα η οποία δεν θα εκτελείται από την Λ. Σπάτων αλλά μέσω της Λ. Μαραθώνος. Οι επιβάτες που έχουν προορισμό την Λ. Σπάτων θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφ. γραμμές 304 και 305.

5. Επεκτείνεται η διαδρομή της λεωφορειακή γραμμής 324 Παλλήνη-Εργατικές Κατοικίες-Κάντζα μέχρι την περιοχή του γηπέδου Ανθούσας καλύπτοντας συγκοινωνιακά την ευρύτερη περιοχή.

6. Καταργείται, λόγω μικρής επιβατικής κίνησης, η λεωφ. γραμμή 315 Στ. Νομισματοκοπείο-Παλλήνη. Οι επιβάτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από την λεωφορειακή γραμμή 324 Παλλήνη-Εργατικές Κατοικίες-Κάντζα για το τμήμα της διαδρομής από το νεκροταφείο Παλλήνης μέχρι την Λ. Σπάτων, ενώ για το τμήμα της διαδρομής από την Λ. Σπάτων έως το Νομισματοκοπείο θα εξυπηρετούνται με μετεπιβίβαση στη γραμμή 304.

Πατήστε επάνω για τα δρομολόγια:

301301Β324306314302319304305316A5