Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των ενστάσεων για την ΠΕ3 «Λόφος - Άγιος Αθανάσιος» της ΔΕ Παλλήνης

Ομαλά κύλισε η διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων της ΠΕ3 «Λόφος - Άγιος Αθανάσιος» που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εξετάστηκαν συνολικά 35 ενστάσεις εκ των οποίων οι 3 αν και υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εξετάστηκαν και αυτές.

Οι ενστάσεις εξετάσθηκαν μία-μία με παράλληλη επίδειξη επί χάρτου με τη χρήση projector της εξεταζόμενης ιδιοκτησίας. Στους ενιστάμενους δόθηκε όσος χρόνος ζητήθηκε προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους, να παρουσιάσουν τους λόγους της ένστασής τους, αλλά και να κάνουν τις προτάσεις τους. 
 
Ο Δήμος Παλλήνης ακολούθησε απαρέγκλιτα την πάγια τακτική του που αποτελεί και μια από τις θεμελιώδεις αρχές του, να μη θυσιάζει το καλό των πολλών για να γίνει αρεστός σε ελάχιστους. Η τακτική αυτή είναι μονόδρομος για την επιτυχή κατάληξη και την οριστική ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλεως.

Έτσι λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων σύντομα ο φάκελος θα συμπληρωθεί και θα προωθηθεί στο ΥΠΕΚΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα είχε συμπεριληφθεί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Παλλήνης το 1989, καθώς και στις τροποποιήσεις του το 1992 και το 1999. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις αναρτήσεις για την συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα (το 2005 και εκδικάστηκαν το 2006, το 2009 οι οποίες δεν εκδικάστηκαν ποτέ και η τρίτη τώρα).

Η μεγάλη χρονική καθυστέρηση ένταξης της περιοχής «Λόφος - Άγιος Αθανάσιος» οφείλεται στη μετατόπιση που έγινε τα προηγούμενα έτη στο ρέμα Χαλκίδος, καθώς και σε τρία τμήματα που χαρακτηρίστηκαν αναδασωτέα το 2005 τα οποία μάλιστα περιελάμβαναν ακόμα και αγροτικούς δρόμους.

Η σημερινή δημοτική αρχή με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αθανάσιο Ζούτσο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Μπάκα, από την αρχή της θητείας της έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεκμηριωμένη τεχνικά και επιστημονικά οριοθέτηση του Ρέματος Χαλκίδας ώστε να ακολουθεί την βαθιά γραμμή (ιστορική κοίτη) της Γεωγραφικής Υπηρεσίας κάτι που συνάδει απόλυτα με τις σημερινές επιταγές του ΥΠΕΚΑ. Έτσι αφού συντάχθηκε και οριοθετήθηκε η μελέτη του εν λόγω ρέματος, για πρώτη φορά πήρε έγκριση από το αρμόδιο τμήμα της περιφέρειας.

Οι επανειλημμένες επαφές με το Δασαρχείο οδήγησαν στο να ληφθούν υπόψη τα αναδασωτέα κομμάτια στην τελευταία ανάρτηση του σχεδίου κάτι που δεν συνέβαινε παλιότερα.

Η ολοκλήρωση της εκδίκασης των ενστάσεων της περιοχής «Λόφος – Άγιος Αθανάσιος» δεν είναι παρά μια από τις πολλές ενέργειες προώθησης του σχεδίου πόλεως στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης η οποία σημειώνουμε ότι αποτελείται από 14 πολεοδομικές ενότητες που στο σύνολό τους έχουν να επιδείξουν σημαντική πρόοδο.