Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Ξεκίνησε η νέα πλατεία στην Μπαλάνα

Μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής της πρώτης από τις τέσσερις νέες πλατείες στο Ο.Τ. 850 της περιοχής "ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ", (Αριάδνης, Περσεφόνης, Λήδας και Δανάης), ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες στην επόμενη πλατεία στο Ο.Τ. 332, της περιοχής "ΜΠΑΛΑΝΑ" και επί των οδών Ρώμα, Περάνθη, Ξενοπούλου και Δραγούμη. Οι κυριώτερες εργασίες που θα γίνουν θα περιλαμβάνουν:
  • Εκσκαφές - επιχώσεις
  • Τοποθέτηση κρασπέδων
  • Κατασκευή πεζοδρομίων
  • Δημιουργία χώρου στάσης - ανάπαυσης και διαδρομών
  • Δημιουργία χώρων πρασίνου με εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και ενίσχυση υφιστάμενης φύτευσης
  • Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
  • Εγκατάσταση δημοτικής βρύσης
  • Κατασκευή καθιστικών (παγκάκια)
Με το έργο αυτό το οποίο είναι προυπολογισμού 736.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης, γίνεται ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την αξιοποίηση των τελευταίων μη διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων που προέκυψαν από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση, εμπλουτισμός και ανάδειξη του αστικού πράσινου στην πόλη μας. Σε κάποιες από τις υπό κατασκευή πλατείες (π.χ η πλατεία της οδού Εβρου και Ξάνθης) τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε και εκτεταμένη φύτευση βάσει σχεδιασμού ώστε σήμερα να υπάρχουν ήδη μεγάλα δέντρα τα οποία ενσωματώθηκαν ως μέρος του. Βασική αρχή επίσης του σχεδιασμού όλων των χώρων, αποτελεί η αξιοποίηση των "μονοπατιών", που έχουν οι συμπολίτες μας ήδη δημιουργήσει, κινούμενοι μέσα σε αυτούς τους χώρους.