Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Συνεδρίαση 19η/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 9/10/2018 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. έτους 2018 μετά των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή Αγ. Νικόλαος Κάντζας στα Ο.Τ. 111 και 167.
5. Λήψη απόφασης για παραλαβή της Β΄Φάσης της υπηρεσίας με τίτλο: "Υπηρεσία Συμβούλου για την αξιολόγηση της πρότασης πολεοδόμησης ως Π.Ο.Α.Π.Δ. της έκτασης του κτήματος ΚΑΜΠΑ στην Κάντζα Αττικής Δήμου Παλλήνης".
6. Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησιών από Επικείμενα Συστατικά στην Άνω Μπαλάνα Δ.Ε. Δήμου Παλλήνης.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση εγκατάστασης Σταθμών Διανομής Φυσικού Αερίου εντός Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Παλλήνης.
8. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής αίτησης συνδέσεων Δημοτικών Ακινήτων με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου.
9. Λήψη απόφασης για έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 4ου Τριμήνου έτους 2016.
10. Λήψη απόφασης για έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 1 ου - 2 ου - 3 ου - 4 ου Τριμήνων έτους 2017.
11. Λήψη απόφασης για έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 1 ου - 2 ου Τριμήνων έτους 2018.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της υπ’ άριθμ. 27160/07-07-2017 σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κλπ Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2017».
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ”, αρ.μελ. 30/2016.
14. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού από πιστώσεις ΣΑΕ055 για "Προμήθεια φορτηγού οχήματος τύπου γάντζου (hook lift) με παρελκόμενα" από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ".
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, έτους 2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής στις Σχολικές Επιτροπές εσόδων από το Δημοτικό Φόρο, τον προορισμένο για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.
17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών.
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των διαγραφών οφειλών παράβασης Κ.Ο.Κ.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της βεβαίωσης οφειλής και επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους εις βάρος της Η. Π. του Τ.
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της βεβαίωσης οφειλής και επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος της Π. Δ. του Ι.
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της κοπής ενός ατόμου φοίνικα στην οδό Ταϋγέτου και Πατρών, της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της κοπής ενός ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Αρκαδίας με αρ. 3 της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.