Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Συνεδρίαση 20η/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 30/10/2018 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης από πιστώσεις ΣΑΕ 055 για "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ".
4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου έτους 2018 για "Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού για τη δημιουργία ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Α.μ.Ε.Α. στο Ο.Τ. 819 και ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ στο Ο.Τ. 834 της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης".
5. Λήψη απόφασης για Ανάρτηση της Πολεοδομικής μελέτης Π.Ε.3 στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΛΟΦΟΣ» της Δ.Ε. Παλλήνης Δήμου Παλλήνης και επικύρωση καθορισμού Οριογραμμών ρέματος Χαλκίδας.

6. Λήψη απόφασης για Ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης Π.Ε. 14 - ΛΟΥΤΡΟ της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης και Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος ΛΟΥΤΡΟΥ.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Ε. Γέρακα επί των οδών Σουρή, Αρύββου, Ηρακλείτου, Αλκέτα και Ημαθίας.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη εισόδου–εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της Λ. Ανθούσας 22, Δημοτικής Οδού, στην περιοχή «Άγιος Αθανάσιος» Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑ ΚΑΙ ΣΚ3».
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 6ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι & ΙΙ».
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος για το έργο: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», με αρ. Μελ. 07/2017.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 13/2018 μελέτης του έργου «Μεταφορά Δικτύου Ύδρευσης λόγω εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου» και τρόπου διενέργειας.
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 16.36.2.Π7 ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 16. “ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ”, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο: «Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους» της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή βάση δεδομένων των γεωχωρικών δεδομένων του δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Παλλήνης».
14. Λήψη απόφασης περί έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 5ης Αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
16. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
17. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010).
18. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010).
19. Λήψη Απόφαση για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού –Πολιτισμού –Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης».
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών Παντοπωλείου» & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, που αφορά στον Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα.
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης τους, που αφορά στον Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα.
22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποστήριξης – συνδιοργάνωσης του Δήμου Παλλήνης στην εκδήλωση «ΜΤΒ Γέρακας 2018 Vol.2» και εξειδίκευση εγκεκριμένης πίστωσης.
23. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους κατόπιν καταλογισμού σε υπόλογο.
24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης λόγω προβληματικής λειτουργίας υδρομέτρων.
25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων.
26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών.
27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος της Ζ.Α του Ρ.
28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της Κ.Μ του Ε.
29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος στην Π.Μ του Ι.
30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής εξειδικευμένης πίστωσης ποσού στην Κ.Α του Χ., δικαιούχου επιδόματος απροστάτευτου παιδιού.
31. Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη εγγραφών της υπ' αριθ. 251/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
32. Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη εγγραφών της υπ' αριθ. 252/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
33. Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 270/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
34. Λήψη απόφασης περί διόρθωσης λάθους πληρωμής και είσπραξης.
35. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής έξι (6) ξερών δενδρυλλίων στην διασταύρωση των οδών Αιόλου και Σόλωνος, στην περιοχή του Κάντζας, της Δ.Ε. Παλλήνης.