Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

Αποχέτευση Δήμου Παλλήνης: Λύνεται το πρόβλημα με μια επιστολή;

Έλαβα από το γραφείο της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κας Χριστοφιλοπούλου, επιστολή με την οποία απευθύνεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννη Μανιάτη, και με την οποία του ζητάει να προχωρήσει στην υπογραφή της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, της αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης.

Τη δημοσιεύω ως έχω ηθική υποχρέωση, αφού έχω αναφερθεί στο όνομα της Υφυπουργού, οφείλω όμως να πω πως οι εκ των υστέρων επιστολές και μάλιστα 10 ημέρες πριν τις εκλογές δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που θα περίμενε κανείς για ένα τόσο σοβαρό θέμα του Δήμου Παλλήνης από κάποιον που επί σειρά ετών εκλέγεται στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Στο εν λόγω θέμα θεωρώ ότι οι επιστολές γίνονται μόνο για να αμβλύνουν εντυπώσεις, χωρίς να παράξουν το οποιοδήποτε αποτέλεσμα και χωρίς να διαφοροποιούν την αρχική μου άποψη, περί αδράνειας. Επιμένω να ζητώ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, δηλαδή ΕΓΚΡΙΣΗ της μελέτης. 

Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου έχουμε ακόμα 10 ημέρες...


Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015
Α.Π: 04

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννη Μανιάτη
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αγαπητέ Γιάννη,

Η αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων συνιστά μείζον πρόβλημα που ταλανίζει επί σειρά ετών τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. Παρά το γεγονός ότι σε άλλες περιπτώσεις, με συνεργασία των συναρμόδιων φορέων, βρέθηκαν πρόσφορες λύσεις, η Παλλήνη, καθώς και οι οικισμοί Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, και Σαρωνίδας, εξακολουθούν να μην διαθέτουν ολοκληρωμένο αποχετευτικό σύστημα, με συνέπεια την μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, τη σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την πρόκληση κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Η ΕΥΔΑΠ, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και το ΥΠΕΚΑ έχουν προωθήσει μια άρτια τεχνικά και περιβαλλοντικά λύση για την αποχέτευση λυμάτων των ως άνω περιοχών στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας (ΚΕΛΨ).

Για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός ήδη από τον Απρίλιο του 2013 η ΕΥΔΑΠ κατέθεσε την απαιτούμενη περιβαλλοντική μελέτη στο ΥΠΕΚΑ και αναμένεται η έγκρισή της ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση του Κεντρικού Συλλεκτήριου Αγωγού της Παλλήνης από το ΠΕΠ Αττικής.

Από το έργο αυτό η Ψυτάλλεια θα επιβαρυνθεί μόνον κατά 1% περίπου, χωρίς να γίνεται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας καθαρισμού του ΚΕΛ.

Εξάλλου, η μεταφορά των λυμάτων των υπολοίπων περιοχών της Ανατολικής Αττικής δεν θα γίνει στην Ψυτάλλεια, αλλά σε διαφορετικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ. Συνεπώς δεν υφίσταται κίνδυνος υπερβολικής επιβάρυνσης του ΚΕΛΨ με αστικά λύματα άλλων περιοχών.

Είναι, λοιπόν, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της Αττικής, να εγκριθούν άμεσα οι περιβαλλοντικοί όροι από το ΥΠΕΚΑ και να προωθηθεί τάχιστα από όλους τους συναρμόδιους φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΕΥΔΑΠ, Δήμο, Περιφέρεια) η υλοποίηση του έργου.

Είμαι σίγουρη ότι έχεις ήδη ευαισθητοποιηθεί μετά και τη σύσκεψη που είχαμε στο γραφείο σου στο Υπουργείο ΠΕΚΑ στις 22 Δεκεμβρίου με τον Δήμαρχο Παλλήνης κ. Ζούτσο και τον Γεν. Γραμ. του Δήμου κ. Τέντη, με τη συμμετοχή του Γεν. Γραμ. ΥΠΕΚΑ και Ειδ. Γραμ. Υδάτων κ. Τριάντη και υπηρεσιακών παραγόντων.

Κατόπιν τούτων, σε καλώ να προχωρήσεις στην υπογραφή της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, του σχετικού έργου.

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εύη Χριστοφιλοπούλου