Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Ιουλίου, και ώρα 18:30, το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον κ. ΤΣΑΛΙΑΓΚΟ ΜΙΧΑΛΗ.
2. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.