Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Το θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου Παλλήνης εμπλουτίζεται

Νέες κατασκηνώσεις προστέθηκαν στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου Παλλήνης φτάνοντας συνολικά τον αριθμό των παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις μέσω του Δήμου Παλλήνης, σε 65. 

Έτσι λοιπόν τα παιδιά οικογενειών από το Δήμο Παλλήνης μπορούν να φιλοξενηθούν στις παρακάτω κατασκηνώσεις και για τις αντίστοιχες περιόδους:

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1 Αυγούστου - 16 Αυγούστου 30 θέσεις

ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ
1-11 Αυγούστου 5 θέσεις
12-22 Αυγούστου 5 θέσεις

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
9 Ιουλίου - 31 Ιουλίου 5 θέσεις
1 Αυγούστου - 23 Αυγούστου 10 θέσεις

Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
1 Αυγούστου - 23 Αυγούστου 10 θέσεις

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικοινωνήστε με το γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής στο τηλέφωνο 210 6604638.