Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

125 εκ. επιπλέον εκτιμά η ΚΕΔΕ ότι χρειάζονται ακόμη για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς σταθμούς της χώρας

Τη διάθεση 125 επιπλέον εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια του ΕΣΠΑ που δεν έχουν απορροφηθεί ζητά η ΚΕΔΕ από τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ι. Βρούτση προκειμένου να μη μείνει εκτός Προγράμματος το 55% των συνολικά 96.000 αιτήσεων που υποβλήθηκαν για φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ΑμεΑ για τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Στο Πρόγραμμα έχουν υπαχθεί 2.240 δομές, με 84.049 προσφερόμενες θέσεις φροντίδας παιδιών και ΑμεΑ, αυξημένες κατά 44% σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., δικαιούχου του Προγράμματος, έχουν υποβληθεί 96.000 αιτήσεις μητέρων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, αυξημένη κατά 43% σε σχέση με την περυσινή χρονιά.

Με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι συνολικά 125.000.000 ευρώ που αντιστοιχούν στην πλήρωση 43.000 θέσεων παιδιών περίπου, με αποτέλεσμα να προκύψει τεράστιο και εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα από την υπολογιζόμενη απόρριψη του 55% των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μητέρων.

«Στη σημερινή συγκυρία, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, είναι επιβεβλημένη η χρηματοδότηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων δομών, και επομένως η εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων μητέρων, με την ταυτόχρονη ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας εξαιτίας της διευκόλυνσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας αλλά και της πρόσβασης ή και παραμονής τους στην αγορά εργασίας, ενώ η δωρεάν παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης των τέκνων τους, είναι μία ανάσα για την οικογένεια, μία οικονομική ελάφρυνση που γίνεται ανάγκη για όλο και περισσότερες μητέρες. Αυτό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του απολογισμού του ίδιου του προγράμματος που δείχνουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής από τις οικογένειες για να ωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Είναι αδιανόητο κατά την κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα μας, να μη διατίθενται κονδύλια τα οποία αποδεδειγμένα ενισχύουν την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα και ανακουφίζουν πολλαπλώς την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικογένεια, με το αιτιολογικό της εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και την ίδια στιγμή άλλοι άξονες του ίδιου επιχειρησιακού προγράμματος, να εμφανίζουν τραγική αξιοποίηση και απορρόφηση, μόλις δύο χρόνια πριν τη λήξη του ΕΣΠΑ».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΕΤΑΑ, τα πρώτα αποτελέσματα για την τοποθέτηση στους σταθμούς των παιδιών, θα βγουν στις 30/7/2012 και τα τελικά, μετά δηλαδή την εκδίκαση των ενστάσεων, στις 4/8/2012 και άρα επιβάλλεται να επαναπροσδιοριστεί άμεσα ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Για να καλυφθεί το σύνολο των προσφερομένων θέσεων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς ΚΕΔΕ και ΕΕΤΑΑ, εκτιμάται ότι θα πρέπει να βρεθούν επιπλέον 125 εκατομμύρια ευρώ, από κονδύλια του ΕΣΠΑ που δεν έχουν απορροφηθεί.

«Οι πόροι αυτοί, προτείνει η ΚΕΔΕ, θα προέλθουν είτε από «κοιμώμενα» προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως για παράδειγμα από τον Άξονα 5 «Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 5, Άξονες Προτεραιότητας 5.1, 5.2, 5.3: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού», στον οποίο το ποσοστό απορρόφησης παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό, είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και μεταφορά ποσού από ΕΠ με χαμηλή κινητικότητα προς το ΕΠΑΝΑΔ, προκειμένου να απορροφηθούν τα δις που παραμένουν αναξιοποίητα. Επίσης με στόχο πάντα την ένταξη και νέων δομών, μπορούμε να διεκδικήσουμε την προκήρυξη της σχετικής πρόσκλησης με τη χρήση της διαδικασίας της υπερδέσμευσης (overbooking) ποσών για τη δράση, ώστε στην επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να πετύχουμε την μεταφορά πόρων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Εξάλλου αυτή η διαδικασία και μεθοδολογία έχει ακολουθηθεί και άλλες φορές σε αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων».