Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Παλλήνης

Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία των συνθηκών μιας αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής.

Οφείλουμε να ευαισθητοποιηθούμε ως σύνολο, αλλά και ο καθένας μας χωριστά για να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή και για να δώσουμε στο Δήμο μας την εικόνα που όλοι θέλουμε.

Το σημαντικότερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η τήρηση ορισμένων εύκολων και απλών κανόνων που αρκούν για να κάνουν τη διαφορά. 

Τους κανόνες αυτούς έρχεται να κωδικοποιήσει ο ΝΕΟΣ Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης ο οποίος πριν ψηφιστεί τέθηκε σε ανοιχτή διαβούλευση για 1,5 μήνα περίπου. 
  • Με την προϋπόθεση ότι όλοι θα εφαρμόζουμε το νέο κανονισμό 
  • Με την βοήθεια των νέων υλικοτεχνικών υποδομών καθαριότητας (εξοπλισμός, γεωγραφικά συστήματα χαρτογράφησης, κάδοι ανακύκλωσης, υπόγειοι κάδοι κλπ.)
  • Με τις θεσμοθετημένες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος 
ο νέος Κανονισμός καθαριότητας μπορεί να αποτελέσει το «σύμφωνο συνεργασίας για καθαρή πόλη».