Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

Αλλαγές στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς

Διυπουργική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 14/6/2016 στο ΥΠΕΣ στην οποία παρουσιάστηκαν οι αλλαγές στο πρόγραμμα της "Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" που θα ισχύσουν από τη νέα χρονιά 2016-2017.

Σημαντικότατη αλλαγή που αφορά τους γονείς, είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στη Δομή (παιδικό σταθμό) να επιλέξει ποιους ωφελούμενους θα δεχτεί και ποιους όχι (μέχρι τώρα οι γονείς κατά την αίτηση δήλωναν και τις δομές της επιλογής τους με σειρά προτίμησης και την τοποθέτηση έκανε η ΕΕΤΑΑ, με ίδια κριτήρια για όλους). Αυτό προσωπικά το θεωρώ ως επιτομή της δυνατότητας μικροεξυπηρέτησης και ρουσφετιού, μετατρέποντας αυτομάτως το Δημότη από πολίτη σε ΠΕΛΑΤΗ. Πρέπει άμεσα και κεντρικά να καθοριστούν τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων από τις δομές. 

Το πρόγραμμα από φέτος σύμφωνα με την παρουσίαση θα λειτουργεί ως εξής (παρακαλώ μη θεωρήσετε τις ημερομηνίες δεσμευτικές - στην Ελλάδα ζούμε)

1. Οι Δομές σε περίπου 10-12 μέρες από σήμερα θα κληθούν από την ΕΕΤΑΑ να δηλώνουν προαιρετικά και όχι δεσμευτικά το ενδιαφέρον τους για παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους και υποβάλουν τα εξής έγγραφα: α) αποδεικτικά στοιχεία περί της δυναμικότητάς τους, και β) υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Στη δήλωση αυτή των Δομών θα δηλώνεται το 70% των θέσεών τους. Στη συνέχεια η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα δημιουργήσει έναν ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Δομών. Αυτό θα διαρκέσει μία βδομάδα.

2. Γύρω στις 5-10 Ιουλίου θα βγει η Πρόσκληση για τους γονείς. Η διαδικασία των αιτήσεων θα διαρκέσει περίπου 30 μέρες (αιτήσεις, πρώτοι πίνακες, ενστάσεις, τελικοί πίνακες). Στην αίτησή τους, την οποία μπορούν να κάνουν και ηλεκτρονικά αν επιθυμούν, θα συμπληρώνουν υποχρεωτικά όλα τους τα στοιχεία και όσα στοιχεία αφορούν στη μοριοδότησή τους ενώ προαιρετικό θα είναι το πεδίο όπου δηλώνουν τις Δομές επιλογής τους.

3. Η ΕΕΤΑΑ αφού ολοκληρωθούν και οι ενστάσεις των γονέων και λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος τη μοριοδότηση που του αναλογεί, θα επιλέξει τους πρώτους 80-81.000 (μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της Πράξης) με τα περισσότερα μόρια. Αυτοί πλέον θα έχουν στα χέρια τους μία "εντολή τοποθέτησης" για όποια Δομή της επιλογής τους θέλουν. Η ΕΕΤΑΑ θα πραγματοποιήσει μία μη δεσμευτική σύζευξη για όσους ωφελούμενους συμπλήρωσαν το πεδίο με τις επιλογές Δομών. Θα γίνει δηλαδή μία ΜΗ δεσμευτική τοποθέτηση ωφελουμένων στο 70% των θέσεων που είχαν δηλώσει εξαρχής οι Δομές. Η τοποθέτηση αυτή δεν είναι δεσμευτικό να τηρηθεί ούτε εκ μέρους της Δομής ούτε εκ μέρους του ωφελούμενου. Η λίστα λοιπόν με τους τελικούς ωφελούμενους θα έχει ένα πεδίο που θα αναφέρεται η προαιρετική επιλογή Δομής αν ο ωφελούμενος είχε δηλώσει Δομή, ενώ αν δεν είχε δηλώσει θα είναι κενό. Η διαδικασία αυτή επιθυμούν να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Αυγούστου.

4. Όλοι οι ωφελούμενοι είτε είχαν δηλώσει Δομή είτε όχι παίρνουν το voucher και αναζητούν από εκείνη τη στιγμή Δομή. Η Δομή αφού συγκεντρώσει τον τελικό αριθμό ενδιαφερομένων αποφασίζει ποιους θα δεχτεί και ποιους όχι έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει το 100% των θέσεών της με ωφελούμενους του προγράμματος. Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν από τη Δομή, υπογράφουν μαζί της προσωπική σύμβαση και μία εξουσιοδότηση πως αναθέτουν στη Δομή να λάβει τα χρήματα του voucher εκ μέρους τους.

5. Η Δομή τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα στείλει στην ΕΕΤΑΑ τις συμβάσεις και τις εξουσιοδοτήσεις αυτών και «έγγραφα που αφορούν ιδίως στην άδεια ίδρυσης, νόμιμης λειτουργίας, εκπροσώπησης της Δομής, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε». Τότε η ΕΕΤΑΑ ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και αν είναι όλα σωστά εκδίδει την τελική λίστα με τους οριστικούς δικαιούχους και την στέλνει στην Τράπεζα της Ελλάδος με την πάγια εντολή για μηνιαίες πληρωμές.

Αλλαγές στο νέο σύστημα:
- Κατάργηση Σύμβασης μεταξύ ΕΕΤΑΑ και Φορέων
- Δεν χρειάζονται πλέον εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, καλής εκτέλεσης κλπ.
- Η υποχρέωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας είτε θα εξαιρεθεί συνολικά (αλλά αυτό απαιτεί διάταξη νόμου) είτε θα υπάρξει μία εξαίρεση για τις πληρωμές του προγράμματος όπου οι ενημερότητες αυτές θα έχουν εξάμηνη διάρκεια.
- Κατάργηση όριο χρηματοδότησης για τους Παιδικούς του 70% των θέσεων. Θα χρηματοδοτείται το 100% των θέσεων πλέον.
- Πληρωμές κάθε μήνα από την Τράπεζα της Ελλάδος με πάγια εντολή απευθείας στους Φορείς. Μία πληρωμή κάθε μήνα και για τους τρεις φορείς χρηματοδότησης. Κάθε τρίμηνο θα γίνεται έλεγχος παραστατικών (παρουσιολόγιο παιδιών, υπογραφές γονέων κάθε μήνα, τιμολόγιο κάθε μητέρας που θα κόβεται από τον Φορέα) και αντιστοίχηση αυτών με το φυσικό αντικείμενο από την ΕΕΤΑΑ. Τυχόν αναντιστοιχία συμψηφίζεται με την επόμενη Δόση.
- Καταργείται η διαδικασία της σύζευξης για τους γονείς.
- Ο γονέας μπορεί κάθε πρώτη του μήνα να αλλάξει Δομή και όχι στη μέση κάποιου μήνα.
- Μπορεί μία μητέρα να πηγαίνει τη μία βδομάδα στη μία βάρδια της Δομής και την άλλη στην άλλη αρκεί αυτό να αποτυπώνεται στο παρουσιολόγιο.
- τα ανώτατα όρια εισοδήματος παραμένουν ίδια.
- Διατηρείται η απαγόρευση των Δομών να παίρνουν τροφεία από παιδιά που επιδοτούνται.
- Οριζόντια μείωση voucher σε όλες τις κατηγορίες Δομών 5%.