Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Συνεδρίαση 8η/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ», αρ.μελ.12/2011.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», αρ.μελ.06/2014.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης Ο.Τ. 706 στη γειτονιά Κέντρο», αρ.μελ.10/2010.

6. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.831 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», με αρ. μελ. 14/2014.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», με αρ.μελ.20/2011.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αρίθμ.14/2016 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης» και τρόπου διενέργειας αυτής.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αρίθμ.17/2016 μελέτης του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος επί της οδού Δήλου στη ΔΕ Γέρακα» και του τρόπου διενέργειας αυτής.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αλλαγής χρηματοδότησης ποσού 4.797,00 € για την υπηρεσία Καθαρισμού φρεατίων Δ.Ε. Γέρακα.
11. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την πολεοδομική μελέτη ένταξης «Τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας Π.Ε2 περιοχή Νότια Λ.
Μαραθώνος –Τάνες» -Λόφος Λεβίδη».
12. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ΄ άριθμ. 327/2014 απόφασης περί προσδιορισμού δόσεων για τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
13. Έγκριση της υπ’αριθμ. 05/2016 μελέτης και κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και τρόπος διενέργειας εκτέλεσής του.
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών - υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
15. Λήψη απόφασης περί ακαταλληλότητας παλαιών οχημάτων και κάδων απορριμμάτων απόσυρσης και εκποίησης αυτών.
16. Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής αντιπροσώπων του Δήμου Παλλήνης σε συνέδριο για την Κοινωνική Καινοτομία , στο Ρότερνταμ Ολλανδίας.
17. Λήψη απόφασης περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και αναπληρωτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 για την Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της κοπής δένδρων (κυπαρισσοειδών) στην οδό Ζαλόγγου αριθ. 26 της Δ.Ε Παλλήνης.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ή μη 1 πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Ρήγα Φεραίου και αριθμό 83 της Δ.Ε. Παλλήνης.
20. Λήψη απόφασης περί διόρθωσης του Χρηματικού καταλόγου με αρ. Βεβ. 71/13-07-15 στο όνομα Θεάκος Πέτρος.
21. Λήψη απόφασης περί αιτήματος νομιμοποίησης Οικογενειακών Τάφων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παλλήνης.
22. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
23. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής στο όνομα ABDULA BAKI.