Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Τη Δευτέρα, και ώρα 20:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1. Χορήγηση προέγκρισης για κατάστημα μαζικής εστίασης "CAFE – SNACKBAR– ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ" που βρίσκεται στη Λεωφ. Ανθούσας 14 στη Δ.Ε. Ανθούσας.

2. Απομάκρυνση χωμάτων από παρακείμενο οικόπεδο των χωματουργικών της εταιρείας ΠΑΝΟΥ – ΒΡΟΥΤΣΗ & ΣΙΑ επί των οδών Σύρου & Λεωφ. Ντραφίου.

3. Επούλωση λακκουβών της Δ.Ε. Ανθούσας.

4. Ενημέρωση για την αποψίλωση, στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας.