Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Συνεδρίαση 16η/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης


Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:00
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης