Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Δήμος Παλλήνης: Ανακοίνωση για συνδέσεις αποχέτευσης Βορείως της Αττικής Οδού στο Γέρακα

Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που περικλείονται από τις οδούς:

Ανθέων, Ελάτης, Κλεισθένους. Πίνδου, Μελίτωνα, Βοΐου, Αγίου Νεκταρίου, Αριστείδου, Ίδης, Παναχαϊκου, Μιλτιάδου, Αριστογείτωνος, Αθηνάς (Πολεοδομικές Ενότητες ΓΑΡΓΗΤΟΣ Ι και ΙΙ), ότι το δίκτυο ακαθάρτων υδάτων έχει ολοκληρωθεί.

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσέλθετε μετά την παραλαβή της παρούσας ειδοποίησης, στο Γραφείο Ύδρευσης (ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Ιθάκης 12 – Γέρακας, τηλ. 2106604621 - 2106604623) για την υποβολή της σχετικής αίτησης και τη γνωστοποίηση των τεχνικών στοιχείων αναμονής του ακινήτου σας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι:
\1. Απλό αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου, ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού Διαγράμματος.
2. Πίνακας σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας (εάν υφίσταται)
3. Απλό αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση νομιμοποίησης του κτιρίου από την πολεοδομία
4. Απλό αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)
5. Απλό αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)
6. Απλό αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης (όλων των υδρομέτρων του ακινήτου)