Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

Με μοναδικό θέμα το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας

Την Πέμπτη 02/07/2015, και ώρα 20:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με το εξής θέμα:

1. "Λήψη απόφασης ενόψει της από 23-6-2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης για την εξεύρεση, προκειμένου να εκμισθωθεί κατάλληλος χώρος, για τη δημιουργία Σ.Μ.Α. (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) εντός των ορίων του Δήμου Παλλήνης, συμπεριλαμβανομένου και του ΒΙΟΠΑ Ανθούσας".