Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Οι καινοτομίες του Δήμου Παλλήνης δεν έχουν τέλος

Ιδιαίτερα αισθητή έκανε «την παρουσία του» ο Δήμος Παλλήνης στον κόσμο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρουσιάζοντας όλες τις καινοτομίες που έχει θέσει σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια των χρόνων του Καλλικράτη, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 9ης Έκθεσης Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου – Κοινωνικού Τομέα & Ιδιωτικών Επιχειρήσεων «POLIS», που έγινε στη ΔΕΘ – HELEXPO και στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το διήμερο 23-24 Νοεμβρίου, παράλληλα με την 29η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA»

Στο 9ο Συνέδριο Polis, υπό τον τίτλο: «Δημιουργικές Πόλεις - Συνδυάζοντας την Καινοτομία με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», ο κ.Γιώργος Τέντης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παλλήνης, παρουσία του Δημαρχου κ.Αθανάσιου Ζούτσου, παρουσίασε και υπογράμμισε την καθοριστική σημασία που έχουν πλέον για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της χάραξης πολιτικών των πόλεων, παράγοντες όπως η βιωσιμότητα, η υιοθέτηση έξυπνων λύσεων σε ευρύ πλέγμα δράσεων και θεμάτων διαχείρισης της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών καθώς και η κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας.

Η παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παλλήνης ξεκίνησε με μία εισαγωγική περιγραφή του Δήμου Παλλήνης, αλλά και των οικονομικών του δεδομένων, που περιέχονται στο ότι:

 • Δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και οι οφειλές προς τρίτους ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά του διαθέσιμα ανέρχονται σε 5 εκατ. ευρώ. Τα εγγυημένα τακτικά έσοδα ανέρχονται σε 18 εκατ. ευρώ ετησίως. 
 • Στη διάρκεια αυτής της δημοτικής θητείας υλοποιεί έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000,00 ευρώ, κατά το 80% χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και κατά το 20% από ίδιους πόρους του Δήμου. 
 • Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παλλήνης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης και στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που έκανε ο Δήμος Παλλήνης προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τις επιδεινούμενης καθημερινότητας, στους ακόλουθους τομείς: 
 • Κοινωνική Πολιτική – Δημιουργία νέων δομών και επέκταση των υπαρχουσών μέσω της ενδυνάμωσης του εθελοντισμού και της ατομικής και συλλογικής προσφοράς (Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης). 
 • Περιβαλλοντική Πολιτική – έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων. 
 • Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων – δημιουργία αυτόνομης λειτουργικής μονάδας η οποία με την συνδρομή εξωτερικών συνεργατών (όπου είναι απαραίτητο) είναι επιφορτισμένη με την ωρίμανση, διεκδίκηση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 
 • Εξυπηρέτηση του πολίτη – αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής για τον περιορισμό του χρόνου που δαπανά ο πολίτης για την διεκπεραίωση υποθέσεων του. 
 • Αναβάθμιση της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας του Δήμου μέσω εφαρμογής καινοτόμων ψηφιακών λειτουργιών 
Υπερασπιζόμενος τον τίτλο του Συνεδρίου: «Δημιουργικές Πόλεις - Συνδυάζοντας την Καινοτομία με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παλλήνης παρουσίασε στους συνέδρους τις καινοτομίες του Δήμου:
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας καταγραφής μετρήσεων ύδρευσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση λαθών καταγραφής και την συντομότερη έκδοση λογαριασμών 
 • Ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα για την διακίνηση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες που λειτουργούν παράλληλα σαν ηλεκτρονικά δημοπρατήρια για τους παραγωγούς και ηλεκτρονικά συστήματα παραγγελιοληψίας και οργάνωσης των διανομών για τους καταναλωτές (http://www.marketpallinis.gr/
 • Ηλεκτρονική Τράπεζα Χρόνου όπου οι πολίτες μπορούν να ανταλλάσσουν υπηρεσίες αλλά και να αυτοοργανώνονται για την υλοποίηση συλλογικών δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινότητας (http://diktiopallinis.gr/
 • Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων – το σύστημα αυτή τη στιγμή επεκτείνεται ώστε να καταγράφει πρόσθετες παραμέτρους όπως κατανάλωση καυσίμου εν κινήσει, βάρος κάθε κάδου ξεχωριστά, κλπ. 
 • Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του συνόλου του δικτύου δημοτικού φωτισμού (με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά) 
 • Σύστημα Ψηφιακής Υπηρεσίας Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Παλλήνης 
Παρουσιάστηκε ακόμα και η πρωτοποριακή και Καινοτομική Εφαρμογή του Οικονομικού Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Οικονομικών Δεικτών του Δήμου Παλλήνης. Η εν λόγω εφαρμογή αποτελεί την απάντηση στις σύγχρονες μορφές διοίκησης στις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης.