Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Δράσης και Προϋπολογισμός 2014 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης

Προς έγκριση κατατίθενται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Πρόγραμμα Δράσης και ο Προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παλλήνης για το 2014.

Με το καινούργιο σύνθημα "ΠΑΛΛΗΝΗ - ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ", υπογραμμίζουμε την ανθρώπινη διάσταση των υπηρεσιών μας με επίκεντρο τον ίδιο τον πολίτη και στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ενιαία πόλη μας μέσα από την προώθηση και διάδοση του Αθλητισμού, του Πολιτισμού και της Περιβαλλοντικής συνείδησης.

Βάσει του καταστατικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης και σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα βασικός στόχος μας είναι η υλοποίηση δράσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους τομείς του Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού, Παιδείας και οργάνωση Δημοτικής Συγκοινωνίας


Επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών κατευθύνουμε τις δραστηριότητες μας με γνώμονα τη μέγιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού και των κτιριακών υποδομών που διαθέτουμε. 

Βασική προϋπόθεση για την πραγμάτωση του στρατηγικού μας οράματος, αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των Δημοτών και των Τοπικών Φορέων στις δράσεις που υλοποιεί η Επιχείρηση. 

Στην παρούσα φάση έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο ωριμότητας του Αθλητικού Τομέα σε ότι αφορά τις δυνατότητες των προσφερόμενων ετήσιων προγραμμάτων, γεγονός που επιβάλει την ανάδειξη νέων τμημάτων και εναλλακτικών μορφών άθλησης. 

Από την άλλη πλευρά, στον τομέα του Πολιτισμού, βρισκόμαστε σε φάση ανάπτυξης γεγονός που απαιτεί προσεκτικό σταδιακό σχεδιασμό των δράσεων και των προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις απαιτήσεις των πολιτών όσο και στις σημερινές δυνατότητες της επιχείρησης.