Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Τι θέλετε να παρακολουθήσετε στα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Παλλήνης;

Ο Δήμος Παλλήνης επενδύοντας στις διαδικασίες Δημόσιας Διαβούλευσης και στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και στην αύξηση της συμμετοχικότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καλεί όλους τους ενήλικες δημότες του που θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, να συμμετάσχουν στην «Ανίχνευση των τοπικών αναγκών».

Τι θέλετε να παρακολουθήσετε στα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Παλλήνης;

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά τα ερωτηματολόγια μέχρι 11 Νοεμβρίου 2013, στο ακόλουθο link:
http://anixneusi-kdvm.inedivim.gr/default.aspx?page=home

Τα ερωτηματολόγια ανίχνευσης τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών, που φέρουν την ένδειξη «ΤΥΠΟΥ Α», συμπληρώνονται εθελοντικά από ενήλικες κατοίκους του Δήμου Παλλήνης, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για προσωπικούς, κοινωνικούς ή και επαγγελματικούς λόγους.

Το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης τοπικών εκπαιδευτικών «ΤΥΠΟΥ Β», συμπληρώνεται εθελοντικά από εκπροσώπους συλλογικών φορέων και κοινωνικών εταίρων του Δήμου

Η εδραίωση του θεσμού της Δημόσιας Διαβούλευσης στον Δήμο Παλλήνης, προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση των οφελών της διάχυσης της πληροφορίας και της κοινωνικής συναίνεσης για την καλύτερη λειτουργία της διοίκησης στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Δημόσια διαβούλευση είναι η ροή επικοινωνίας από τους πολίτες – δημότες προς τα όργανα λήψης αποφάσεων. Είναι η δυνατότητα πραγματικού διαλόγου μεταξύ πολιτών και Δήμου.