Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης

Την Πέμπτη 16/02/2012 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, επί της Πλατείας Ελευθερίας, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης με τα παρακάτω θέματα: 

1.Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (Ψητοπωλείο-Οβελιστήριο) στον Ζηρογιάννη Αθανάσιο.
2.Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος (Παντοπωλείο) στην Πέτρα Μερσίνη.                        
3.Λήψη απόφασης για επισκευή της εγκατάστασης φωτισμού και τοποθέτηση πινακίδας στο Μουσείο Οίνου.
4.Λήψη απόφασης για επισκευή και χρήση του ηλεκτρονικού πίνακα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.
5.Λήψη απόφασης για την μεταφορα της λαικης Αγοράς.
6.Τοποθέτηση επι υπαρχόντων 11 κολώνων της ΔΕΗ στην οδό Αγ. Αθανασίου ηλεκτροφόρου καλωδίου, βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων.
7.Τοποθέτηση επι υπαρχόντων 4 κολώνων της ΔΕΗ συνέχεια της οδού ΠΟΥΛΗΣ «Όπισθεν Μουσικού Γυμνασίου» ηλεκτροφόρου καλωδίου, βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων.
8.Λήψη απόφασης για πρόσκληση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Αστ. Τμήματος Παλλήνης για ενημέρωση σχετιικά με τα προληπτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών από την παραβατικότητα.
9.Λήψη απόφασης για λήψη μέτρων με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και στην ασφάλεια των κατοίκων της Δημοτικής ενότητας Παλλήνης.
10.Λήψη απόφασης για πρόσκληση των εθελοντών της Δημοτικής ενότητας Παλλήνης για ενημέρωση και λήψη μέτρων που αφορούν τα αδέσποτα σκυλιά.