Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου "ΠΗΓΗ"

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΠΗΓΗ.

Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

          Πρόεδρος: Μανιού Δήμητρα
Αντιπρόεδρος: Βακάλη-Δαλιάνη Δέσπονα
Γραμματέας: Γρηγοριάδου Ιωάννα
Ταμίας: Σωτηρόπουλος Παναγιώτης
Διευθυντής της ΦΩΝΗΣ του Γέρακα: Δημητριάδης Βασίλης
Μέλη: Κορώνης Κωνσταντίνος, Μπάκος Σπυρίδων, Πέτρου Χριστίνα, Διακολουκά Γεωργία

Στη φωτογραφία η νέα Πρόεδρος του Συλλόγου κα Μανιού Δήμητρα