Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Την Πέμπτη 23/02/2012 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Παλλήνης, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟ.
2. Λήψη απόφασης για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην κ. ΜΑΡΘΑ ΜΑΓΓΑΝΑ.
3. Λήψη απόφασης για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον κ. VIKTOR LLUPA.
4. Λήψη απόφασης για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην κ. ΓΙΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ.
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», της «ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε.».