Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Καθορισμός τιμών προσφερόμενων υπηρεσιών Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης

Μετά την πρόσφατη συγχώνευση των δύο Κοινωφελών Επιχειρήσεων και με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης τόσο στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και στην εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής, αναπροσαρμόζονται οι αποζημιώσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 


Δεν πρόκειται για αυξήσεις. Πρόκειται για εναρμόνιση και προσαρμογή. Όπου υπάρχει μικρή αύξηση στην τιμή υπάρχει και αντίστοιχα αύξηση στην παρεχόμενη υπηρεσία. 


Δείτε το νέο πλαίσιο