Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Διετές πρόγραμμα δράσης (2011-2012) Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης

Διετές πρόγραμμα δράσης (2011-2012) Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης (πατήστε για full screen)

και η χρηματοδότησή του: 


Σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και Κοινωφελούς Επιχείρησης (Πατήστε για full screen)