Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Οικονομικός Απολογισμός 2010 Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Για να μη ξεχνάμε και την Περιφέρεια και ειδικά την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής που μας ενδιαφέρει άμεσα, σας παραθέτω τον Οικονομικό Απολογισμό για το 2010 όπως προτείνεται για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 


Δείτε τον απολογισμό 


Η πληροφόρηση προέρχεται από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Γ. Σμέρο τον οποίο και ευχαριστώ.