Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμός 2011 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης

"Με βασικό στόχο την υλοποίηση δράσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους τομείς του Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Παιδείας και Οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, με γνώμονα τη μέγιστη αξιοποίηση τους Ανθρωπίνου Δυναμικού και των κτιριακών υποδομών που διαθέτουμε..." 
Με αυτή την εισαγωγή ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης εισηγήθηκε το Πρόγραμμα δράσης της Επιχείρησης του 2011


Επίσης ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός της Επιχείρησης για το 2011.