Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Συνεδρίαση 16η/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Για θέματα  που αφορούν σε «έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», καθώς και θέματα, που αφορούν «στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων», συνεδριάζει την Πέμπτη 20 Ιουνίου και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών.
3. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΣΑΤΑ) έτους 2019, για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων στις Επιτροπές Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής δύο βεβαιωτικών καταλόγων και επαναβεβαίωσης τους σε συμμόρφωση αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.