Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Παλλήνης - Δηλώσεις συμμετοχής

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Παλλήνης, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Παλλήνης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Παλλήνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
  1. Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι), διάρκειας 50 ωρών
  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις (ΙΙ), διάρκειας 50 ωρών
  3. Βάσεις Δεδομένων - Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ), διάρκειας 50 ωρών
  4. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, διάρκειας 25 ωρών
  5. Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media), διάρκειας 25 ωρών
  6. Δημιουργία Ιστοσελίδας, διάρκειας 50 ωρών
  7. Ηλεκτρονική εφημερίδα, διάρκειας 50 ωρών
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 27/6/2019 απευθυνθείτε:
Τηλ. : 210 0080405, 210 0080402, 210 0080403, 210 0080406, 210 0080404, 213 2031614
Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παλλήνης - Έντισον 3 , Παλλήνη

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.