Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής της "ΠΕ5-Κάτω Μπαλάνα" της Παλλήνης

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 233/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση Πινάκων και Σχεδίων πρότασης της μελέτης "Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 5 - ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑ Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου Παλλήνης" στο Δημαρχείο του Δήμου Παλλήνης (ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ) από ΔΕΥΤΕΡΑ 24-09-2018 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-10-2018 και ώρες 9:00 - 13:00

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν να λάβουν γνώση της πρότασης και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.

Επίσης όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις ιδιοκτησίας στις προηγούμενες αναρτήσεις θα πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα.

Γίνεται γνωστό σε όλους τους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί Δήλωση Ιδιοκτησίας, 
α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί, 
β) δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο, και 
γ) στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.