Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Νέα παγκάκια στις πλατείες του Δήμου Παλλήνης

Ξεκίνησε την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου η τοποθέτηση των νέων παγκακιών που προμηθεύτηκε ο Δήμος μας. Τα νέα παγκάκια έχουν μοντέρνο σχεδιασμό και είναι πολύ πιο ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Για λόγους ομοιογένειας ειδικά στις κεντρικές πλατείες, θα αντικατασταθούν όλα τα παλιά παγκάκια με νέα, αφού συχνά παρατηρείται το φαινόμενο σε πολλές πλατείες να υπάρχουν σήμερα ακόμα και τρία διαφορετικά σχέδια.

Στην πλατεία του Αγίου Τρύφωνα στην Παλλήνη από τις καταστροφές είχαν μείνει μόνο δύο παγκάκια και μάλιστα σε κακή κατάσταση. Θα αντικατασταθούν με τα νέα ενώ θα προηγηθούν διάφορες εργασίες επισκευών και χρωματισμού όλων των στηθαίων από μπετόν που υπάρχουν εκεί. Ταυτόχρονα νέα παγκάκια θα τοποθετηθούν στον περίβολλο του πανέμορφου παρεκκλησίου του Αγ. Νικολάου και στην οδό Σαλαμίνος πέριξ του συντριβανιού. Οι εργασίες φυσικά θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα. Σήμερα Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, τους παραπάνω χώρους επισκέφτηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζούτσος ο οποίος συζήτησε με τους κατοίκους.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι κανένα από τα παλιά παγκάκια δεν πετιέται στα σκουπίδια. Θα βαφούν, θα συντηρηθούν και θα αντικατασταθούν τα ξύλα τους για να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλους χώρους. Ήδη παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη, εργασίες επισκευής και αντικατάστασης των ξύλων (σε παγκάκια με βάσεις από μπετόν ή πακτωμένων σε μπετόν βάσεων) σε διάφορους Κ/Χ του Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμος Παλλήνης καλεί τους δημότες να προσέχουν και να προστατεύουν τον δημοτικό εξοπλισμό, ο οποίος ανήκει σε όλους και οι δαπάνες απόκτησης του, βαρύνουν επίσης όλους.