Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Οι ώρες των Αγιασμών των Σχολείων του Δήμου Παλλήνης

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά 2018-2019.
Παρακάτω οι ώρες των Αγιασμών για όλα τα Δημόσια Σχολεία του Δήμου Παλλήνης. 
Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους γονείς τους και τους δασκάλους τους.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
 • Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 8.30 
 • Γυμνάσιο Ανθούσας 9.30 


ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 • 1ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 9.00 
 • 2ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 9.00 
 • 3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 9.00 
 • 4ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 9.00 
 • 5ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 9.00 
 • 6ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 10.30 
 • 7ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 10.30 
 • 8ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 9.00 
 • 9ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 9.30 
 • 10ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 10.30 
 • 11ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 10.00 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα 8.30 
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα 8.30 
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα 9.00 
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα 8.30 
 • 5ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα 10.00 
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα 8.30 
 • 7ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα 10.00 
 • 8ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα 9.30 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
 • 1ο Γυμνάσιο Γέρακα 8.30 
 • 2ο Γυμνάσιο Γέρακα 9.30 
 • 3ο Γυμνάσιο Γέρακα 9.30 
 • Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα 10.00 
ΛΥΚΕΙΑ
 • 1ο Λύκειο Γέρακα 9.30 
 • 2ο Λύκειο Γέρακα 10.30 
 • Καλλιτεχνικό Λύκειο Γέρακα 10.00 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 • 1ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης 9.00 
 • 2ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης 9.30 
 • 3ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης 9.30 
 • 4ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης 9.00 
 • 5ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης 10.00 
 • 6ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης 8.30 
 • 7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης 9.00 
 • 8ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης 8.30 
 • 9ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης 9.00 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 8.30 
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 8.30 
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 9.00 
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 9.00 
 • 5ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 10.00 
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 9.30 
 • 7ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 9.00 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
 • 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης 10.00 
 • 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης 10.30 
 • 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης 8.30 
 • Εσπερινό Γυμνάσιο Παλλήνης 18.30 
 • Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης 9.00 
ΛΥΚΕΙΑ
 • 1ο Λύκειο Παλλήνης 10.30 
 • 2ο Λύκειο Παλλήνης 11.00 
 • Εσπερινό Λύκειο Παλλήνης 19.00 
 • Μουσικό Λύκειο Παλλήνης 9.00