Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση 13η/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Ιουλίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με τα εξής θέματα:

(πρόκειται για την 1η δύο διαδοχικών συνεδριάσεων - τα θέματα της 2ης συνεδρίασης εδώ)

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου διενέργειας για την 7/2016 μελέτη του έργου: «Οδοποιία εντός σχεδίου οδών έτους 2016 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου Παλλήνης», προϋπολογισμού 1.499.033,95 €.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου διενέργειας για την 8/2016 μελέτη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 1.462.228,62 €.
3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: 1.«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», 2.«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 166/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης ανάρτησης πινάκων καταγραφής υφιστάμενων κατασκευών και προσαρτημάτων της Περιοχής «Π.Ε. 4 ΑΝΩ ΜΠΑΛΑΝΑ», ως προς την ημερομηνία ανάρτησης.
5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 172/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και τρόπου διενέργειας ανάθεσης, ως προς την διάρκεια εκτέλεσης.
6. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθ. 171/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ.770 Γαργηττού ΙΙ» σύμφωνα με την Υ.Α.ΔΝΣ γ/οικ.38108/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 1936 Β΄7-6-2017 και Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 1746Β΄19-5-2017).
7. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 23941/19-07-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία υλικών σημάνσεως με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών, κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα (2016) και ειδικότερα των ομάδων Α1, A2, A3, A4, A5 και Α6».
8. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 23940/19-07-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης: ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία υλικών σημάνσεως με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών, κ.λπ. Δ.Ε. Παλλήνης & Ανθούσας (2016) και ειδικότερα των ομάδων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6».
9. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 22255/04-07-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ) με τίτλο «Παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)».