Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Προκήρυξη για την πρόσληψη 20 άτομων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης

Την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση των δομών «Βρεφονηπιακός σταθμός Κάντζας Παλλήνης» και «Βρεφονηπιακός σταθμός Γέρακα» (οδός Ανάφης στο Γέρακα & Άγιος Νικόλαος Κάντζας) προκηρύσσει ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης.

Πρόκειται για τις εξής θέσεις:
  • ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων: 8 άτομα
  • ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων ή ΔΕ8 Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων: 6 άτομα 
  • ΔΕ32 Μαγείρων: 2 άτομα
  • ΥΕ Βοηθών Μαγείρων/Τραπεζοκόμων: 2 άτομα
  • ΥΕ Καθαριστών/τριών: 2 άτομα
Οι προσλήψεις γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 31-8-2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/02/2015 ΕΩΣ 19/02/2015

Δείτε