Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Λυκείου Παλλήνης

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΓΕΛ ΔΕ Παλλήνης (ΚΥΑ 64321/Δ4 σχετικά με τη λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολειών).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο 1ο ΓΕΛ Παλλήνης 16ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, στις 9-3-2015 και ώρα 11:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο 1ο ΓΕΛ Παλλήνης τηλ: 210 6665316, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το ιστοσελίδα του Δήμου www.palini.gr.