Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης

Την Πέμπτη 23/10/2014 και ώρα 18:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου» (Λεωφόρος Μαραθώνος 117), συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην εταιρείας ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί της οδού Παλαιοπαναγιάς στη Δ.Ε. Παλλήνης, εντός Λάτσειου Δημοτικού Σχολείου του Ελληνοαμερικάνικου Ιδρύματος.

ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο τέρμα της οδού Λεονταρίου στη Δ.Ε. Παλλήνης, εντός Μποδοσάκειου Δημοτικού Σχολείου του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

ΘΕΜΑ 3ον: Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην εταιρεία Μαυρομμάτης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. επί της Λ. Μαραθώνος 70 στη Δ.Ε. Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 4ον: Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας δραστηριότητας χρωματοσφαίρισης στην εταιρεία «SPEEDBALL ΧΡΩΜΑΤΟΜΑΧΗ Ε.Π.Ε.»επί της Κορίνθου 1 στη θέση Γλυφό στη Δ.Ε. Παλλήνης