Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Δευτέρα 20/10/2014, και ώρα 18:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» στον Μακρή Χαράλαμπο επί της Λεωφ. Ανθούσης αρ. 210 στη Δ.Ε. Ανθούσας.