Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Τα νέα του "Λόφου"

Τα πεπραγμένα του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου "Λόφος Παλλήνης" για το έτος 2013-2014 παρουσιάζει το νέο τεύχος της εφημερίδας του Συλλόγου:

1. Πραγματοποιημένες Εκδηλώσεις :
α) Δύο μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις, (κοπή πίτας και πρωτο-μαγιάς).
β) Μία εκδήλωση πληροφοριακού οικονομικού περιεχομένου, (Τσαμίτας).
γ) Μία εκδήλωση καλλιτεχνικού περιεχομένου, (Λεβειδιώτη).
δ) Τριάντα οκτώ εορταστικές εκδηλώσεις Μελών (γενέθλια, εορ-τές).
ε) Τρεις κοινωνικές εκδηλώσεις, (παραχώρηση τροφίμων και ρού-χων ένδυσης).

2. Εξωραϊσμός του προαύλιου χώρου και της Παιδικής Χαράς του Συλλόγου, (ασβεστώθηκαν οι κορμοί των δένδρων, βάφτηκαν πά-γκοι, επισκευάστηκαν τα παιχνίδια, τέθηκε σε λειτουργία σύστημα ποτίσματος και συμβάλαμε στην καινούργια περίφραξη του χώρου).

3. Εγράφησαν 57 καινούργια Μέλη.

4. Εμπλουτίσθηκε το Εντευκτήριο με δέκα δίφυλλες ντουλάπες, τρία τραπέζια και δύο πίνακες ανακοινώσεων.

5. Έγινε μερικό βάψιμο του Εντευκτηρίου.

6. Διαθέσαμε καθίσματα, κατόπιν αιτήσεως δύο ομοειδών Συλλό-γων, για τέλεση εορταστικών τους εκδηλώσεων, (Πανόραμα Παλ-λήνης και Παπαφλέσσα).

7. Βραβεύτηκαν δύο νέοι σπουδαστές της περιοχής μας για την ε-πιτυχία τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Έφορος Εκδηλώσεων: Σπυριδούλα Μπόγρη
  • Ταμίας: Αχιλλέας Γιώτας
  • Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Μπακαλάκης
  • Αντιπρόεδρος: Φίλ. Χριστοδουλόπουλος
  • Πρόεδρος: Μαρία Λεβειδιώτη