Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Εγώ ψήφισα αρνητικά. Εσείς; Ψηφίστε...

Δεν είναι λίγες οι φορές που η στάση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι μοναχική. 

Με αφορμή την πρόσφατη συνεδρίαση της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, αποφάσισα να βάλω εσάς στη θέση μου, στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Παλλήνης.

Στη συνεδρίαση αυτή λοιπόν ετέθη θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, για την έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, σχετικά με το κατατεθέν προς συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο στη Βουλή για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. 

Το παραπάνω θέμα συνοδευόταν και από πρόταση ψηφίσματος, την οποία βρήκαμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μας περιμένει στις θέσεις μας.

Δείτε την πρόταση ψηφίσματος για να καταλάβετε καλύτερα το προς συζήτηση θέμα

Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα τίθενται πριν ξεκινήσει η διαδικασία των θεμάτων της ημερήσια διάταξης, στην έναρξη δηλαδή, και για να συζητηθούν πρέπει να αποφασίσει θετικά το σώμα. Αφού παρθεί η απόφαση ότι θα συζητηθούν, ξεκινά η συζήτηση η οποία πρέπει να καταλήξει και σε απόφαση.

Το συμβούλιο αποφάσισε τη συζήτηση του θέματος, το συζήτησε για αρκετή ώρα με διάφορες τοποθετήσεις και τελικώς απέρριψε την έκδοση ψηφίσματος. 

Προσωπικά και μόνος μου ψήφισα αρνητικά στη συζήτηση του θέματος, και δεν συμμετείχα στη συζήτηση και την τελική ψηφοφορία. Όχι επειδή δεν έχω άποψη για το θέμα. Επειδή α) θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης είναι αναρμόδιο και β) η όποια συζήτηση και απόφασή του δεν θα είχε κανένα νόημα. Επίσης αναρωτιέμαι γιατί να μη βγάλουμε και ένα ψήφισμα για την παράνομη αλιεία, ή για την καταστροφή του Καλλιδρόμου (όρος) ή για την εκτροπή του Αχελώου ή... ή ...

Σας προκαλώ λοιπόν να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και να ψηφίσετε σχετικά με τη συζήτηση ή όχι του θέματος. Η βοήθειά σας θα μου είναι πολύτιμη.