Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012

Αθλητικά Προγράμματα Δήμου Παλλήνης 2012-2013

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και σκοπό την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, ο Δήμος Παλλήνης μέσα από την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος, υλοποιεί προγράμματα και δραστηριότητες άθλησης για όλους.

Τα προγράμματα λειτουργούν αντίστοιχα με τη σχολική χρονιά - σεζόν, μεταξύ Οκτωβρίου και Ιουνίου σε καθημερινή βάση, και στοχεύουν στη δημιουργική απασχόληση των ατόμων και στη σωματική τους εξάσκηση.