Τρίτη 14 Αυγούστου 2012

Μετάθεση ευθυνών από τον Υπουργό σχετικά με τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς

Τη μετάθεση ευθυνών προσπαθεί ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βρούτσης, με την απαντητική επιστολή του προς την ΚΕΔΕ, σχετικά με το θέμα των βρεφονηπιακών σταθμών και τον αποκλεισμό χιλιάδων παιδιών.

Λέει λοιπόν ο Υποργός
α) πως οι Δήμοι έχουν χρηματοδοτηθεί ήδη αρκετά μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δις ευρώ του οποίου μέρος είναι και το Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" που αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
β) πως οι Δήμοι (;) θα πρέπει να επανεξετάσουν τη δυνατότητα χρήσης του όρου της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τον οποίο «σε περίπτωση υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ο Δικαιούχος (ΕΕΤΑΑ) μπορεί να προβεί σε οριζόντια μείωση του εγκεκριμένου ποσού ανά Φορέα/Δομή».

Αν και αφήνει παράθυρο στη "μικρή" αύξηση της χρηματοδότησης ο Υπουργός με πιο "κομψό" τρόπο απ' ότι η ΓΓ Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων προσπαθεί να εμπλέξει τους Δήμους σε κάτι που όχι μόνο δεν είχαν σχέση αλλά είχαν επισημάνει τους κινδύνους πολύ πριν βγουν τα αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ.

Τα ερωτήματα μένουν αναπάντητα

α) αφού δεν υπήρχαν χρήματα γιατί εγκρίθηκαν οι θέσεις;

β) γιατί δεν επιδιώχθηκε νωρίτερα η ενίσχυση του προγράμματος με επιπλέον πόρους;

γ) η μικρή αύξηση του προϋπολογισμού που ΘΑ εξεταστεί τι θα καλύψει; Γιατί δεν έχει εξεταστεί ήδη;


δ) με τα οφειλόμενα χρήματα στους Δήμους από πέρυσι τι θα γίνει;

ε) θα εγκριθούν θέσεις προσωπικού, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι σταθμοί από τους Δήμους;

Τέλος να επισημάνω πως υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα επιπλέον πόρων μέσω του ΕΠΑΝΑΔ. Η ΚΕΔΕ στις 26 Ιουλίου προτείνει: 
«Οι πόροι αυτοί, προτείνει η ΚΕΔΕ, θα προέλθουν είτε από «κοιμώμενα» προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως για παράδειγμα από τον Άξονα 5 «Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 5, Άξονες Προτεραιότητας 5.1, 5.2, 5.3: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού», στον οποίο το ποσοστό απορρόφησης παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό, είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και μεταφορά ποσού από ΕΠ με χαμηλή κινητικότητα προς το ΕΠΑΝΑΔ, προκειμένου να απορροφηθούν τα δις που παραμένουν αναξιοποίητα. Επίσης με στόχο πάντα την ένταξη και νέων δομών, μπορούμε να διεκδικήσουμε την προκήρυξη της σχετικής πρόσκλησης με τη χρήση της διαδικασίας της υπερδέσμευσης (overbooking) ποσών για τη δράση, ώστε στην επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να πετύχουμε την μεταφορά πόρων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Εξάλλου αυτή η διαδικασία και μεθοδολογία έχει ακολουθηθεί και άλλες φορές σε αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων».

Ο Υπουργός με την επιστολή του λέει:
Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, έχει ενεργοποιήσει κατά το διάστημα των τελευταίων μηνών πλήρως το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Ε.Π., επιταχύνοντας παράλληλα το ρυθμό απορρόφησής του, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία άλλων πόρων προς διάθεση. Συνεπώς, οποιαδήποτε άποψη υποστηρίζει ότι υπάρχουν «λιμνάζοντες πόροι», δεν ευσταθεί.

κ. Υπουργέ να υπενθυμίσω πως οι επιστολές μετάθεσης ευθυνών δεν βάζουν παιδιά στους βρεφονηπαικούς. Απαιτείται δράση ΧΘΕΣ. Αυτό που με την επιστολή σας λέτε "το Υπουργείο Εργασίας έχει επιδείξει μέγιστη ευαισθησία για την υλοποίηση δράσεων με άμεσο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των προβλημάτων που προκαλούνται στην κοινωνία, λόγω της ύφεσης" κάντε το ΑΜΕΣΑ πράξη.