Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Υπόθεση REDS : Ιστορικό, Ερωτήματα, Παραδοχές

Από τη ΦΩΝΗ του Γέρακα που κυκλοφορεί:

Μέσα από ένα, όσο το δυνατόν πιο αναλυτικό, άρθρο θέλουμε να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας, για ένα σοβαρό ζήτημα που βάζει σε κίνδυνο την ίδια την μελλοντική βιωσιμότητα του νέου Δήμου Παλλήνης, κάτι που άλλωστε σας έχουμε υποσχεθεί. Μέσα από όσα θα διαβάσετε, τα οποία είναι απόλυτα τεκμηριωμένα, σκοπός μας είναι να μπορέσετε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα γι αυτό το σοβαρό ζήτημα το οποίο από πλευράς Δήμου Παλλήνης σήμερα αντιμετωπίζεται νομικά και κυρίως υπεύθυνα, όπως θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πάνω από 10 χρόνια...


Α’ Ιστορικό:

Πρόκειται για την ένταξη στο σχέδιο του τριγώνου Καμπά εκτάσεως 63,5 στρεμμάτων του οποίου η πράξη εφαρμογής, ή ένταξή του στο σχέδιο δηλαδή, κυρώθηκε το 2001.
Η πολεοδομική μελέτη που προηγήθηκε της πράξης εφαρμογής, εγκρίθηκε το 1999 ως επέκταση της ΠΕ6 Κάντζας.
Στο χώρο αυτό υπήρχε ιδιοκτησία της Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ και μετέπειτα REDS Α.Ε., 47 περίπου στρεμμάτων για την οποία η υποχρεωτική εκ του Νόμου εισφορά σε γη ήταν περίπου 24,4 στρέμματα. Η τότε διοίκηση του Δήμου Παλλήνης αντί των 24,4 στρεμμάτων πήρε από την εταιρεία 29,8 στρέμματα δηλαδή 5,4 στρέμματα παραπάνω.

Στην πολεοδομική μελέτη περιλαμβανόταν και δασική έκταση, της οποίας απαγορευόταν η αλλαγή χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η οποία ανήκε σε τρεις άλλους ιδιοκτήτες για τους οποίους:

1) Έγινε αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων των δύο εξ αυτών, με έκταση εντός της εναπομείνασας ιδιοκτησίας της ΚΑΜΠΑΣ-REDS, δηλαδή η ήδη ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία της εταιρείας κατά 5,4 στρ. πέραν του υποχρεωτικού, ρυμοτομήθηκε κι άλλο, σε αποκατάσταση των παραπάνω δασικών κατά 2 στρ. φτάνοντας συνολικά τα 7,4 στρ. πέραν του υποχρεωτικού.
2) Στην τρίτη ιδιοκτησία η οποία ήταν εν μέρει δασική, το δασικό μέρος υπολογίσθηκε ως εισφορά σε γη και της αποδόθηκε εντός της αρχικής ιδιοκτησίας της ΚΑΜΠΑΣ-REDS γη επιφανείας 1,5 στρ. περίπου, με αποτέλεσμα η γη που πήραμε παραπάνω από την υποχρεωτική εισφορά σε γη από την ΚΑΜΠΑΣ-REDS να φτάσει στα 8.84 στρ. Και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΜΠΑΣ-REDS η οποία αφ’ ενός δεν υποβάλει καμία ένσταση για την παραπάνω από την υποχρεωτική ρυμοτόμηση της ιδιοκτησίας της και αφετέρου απαντώντας στον τότε Δήμαρχο Παλλήνης κ. Κωνσταντά, συναινεί στην πρότασή του για αποκατάσταση των δύο ιδιοκτητών της δασικής έκτασης σε βάρος της εναπομείνασας δικής της ιδιοκτησίας.

Όλα αυτά βέβαια τα δέχεται η ΚΑΜΠΑΣ – REDS, μέ την προϋπόθεση ότι, αυτή η υπερβάλλουσα ρυμοτόμηση της ιδιοκτησίας της, θα ληφθεί υπ’ όψιν κατά την ένταξη στο σχέδιο της γειτονικής ιδιοκτησίας της, του "Κτήματος Καμπά" (όχι οπουδήποτε αλλού, το προσδιορίζει συγκεκριμένα) για την οποία τότε προχωρούσε η διαδικασία ένταξής της στο Γενικό Πολεοδομικό με χρήση «Πολεοδομικό κέντρο» (καταστήματα δηλαδή). Δυστυχώς το 2001 η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού που περιελάμβανε το "Κτήμα Καμπά" ακυρώθηκε και έτσι δεν μπορούσε να υλοποιηθεί ο «συνυπολογισμός» της υπερβάλλουσας ρυμοτόμησης στο τρίγωνο ΚΑΜΠΑ. Το 2005 με αφορμή αίτημα της ΚΑΜΠΑΣ-REDS προς το Δήμο για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, (2,8 στρέμματα) με τα παραπάνω 8,84 στρέμματα, το ΥΠΕΧΩΔΕ απαντά μεταξύ άλλων, ότι δεν ήταν νόμιμη η αφαίρεση των επιπλέον 3,4 στρεμμάτων για την αποκατάσταση άλλων ιδιοκτητών, ακόμα με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΜΠΑΣ REDS και γι’ αυτό επιβάλλεται να συνταχθεί διορθωτική πράξη.

Το 2008 η REDS καταθέτει αίτηση - στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τα 8,84 στρέμματα, η οποία συζητείται στις 25/09/2009 και στις 29/01/2010 βγαίνει η απόφαση που καθορίζει τα 450 € / τμ ως τιμή αποζημίωσης για τα οφειλόμενα καθ’ υπέρβαση των εισφορών.

Η τιμή αυτή δεν ικανοποιεί τη REDS, η οποία επιζητούσε τον προσδιορισμό στα 1.000 € / τ.μ., και ως εκ τούτου κάνει έφεση στις 28/4/2010 η οποία εκδικάστηκε στις 11/10/2011, για να βγει η οριστική απόφαση που δεν μετέβαλε την αρχική (450 € / τμ) στις 29/11/2011. Σημειώνουμε ότι η τελεσίδικη αυτή απόφαση που κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 7/2/2012, καθόρισε οριστικά την τιμή αποζημίωσης της παραπάνω έκτασης αλλά από μόνη της δεν υποχρέωνε το Δήμο να πληρώσει.

Η υποχρέωση του Δήμου για αποζημίωση των 8,84 στρεμμάτων από την πράξη εφαρμογής (2001), το ύψος της οποίας και μόνο προσδιόρισαν οι δικαστικές αποφάσεις, είχε ως αποτέλεσμα τη δέσμευση των χρημάτων του Δήμου από τη REDS.

Στις 22/5/2012 η REDS καταθέτει αίτηση για διαταγή πληρωμής κατά του Δήμου Παλλήνης, με βάση την πράξη εφαρμογής σε συνδυασμό με την τιμή που προσδιορίστηκε δικαστικά στα 450/τ.μ, η οποία εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 22/6/2012, ημέρα Παρασκευή μεσημέρι. Μη φανταστείτε ότι υπήρξε κάποιο δικαστήριο που το χάσαμε και εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής. Η έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν γίνεται με αντιδικία, αλλά μονομερώς χωρίς καμία ειδοποίηση προς το Δήμο Παλλήνης.

Στις 28/6/2012 η REDS κατέθεσε κατασχετήριο στις Τράπεζες για το ποσό των 4.019.124,50 € με αποτέλεσμα να δεσμευτούν τα χρήματα του Δήμου. Ο Δήμος αμέσως άσκησε όλα τα ένδικα μέσα και πέτυχε προς το παρόν να απαγορευτεί στις Τράπεζες η απόδοση των χρημάτων στη REDS.

Β’ Ερωτήματα

Από το παραπάνω ιστορικό δημιουργούνται κάποια πολιτικά ερωτήματα τα οποία και διατύπωσε δημόσια με ξεκάθαρο τρόπο ο ίδιος ο Δήμαρχος κατά τις τελευταίες δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αυτά τα ερωτήματα ήταν:Εφόσον -σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα- η αποκατάσταση δασικών εκτάσεων γίνεται με γη μόνον στην περίπτωση που υπάρχει αδιάθετη γη στην πολεοδομική ενότητα:

α) ΓΙΑΤΙ επελέγη από τη Διοίκηση Κωνσταντά η ένταξη των δασικών και δεν επελέγη η παραμονή τους εντός ΓΠΣ αλλά εκτός σχεδίου, ώστε να παραμείνουν ιδιωτική δασική έκταση;

β) ΓΙΑΤΙ η αποκατάσταση της δασικής έκτασης -εφόσον εντάχθηκε- δεν έμεινε σε εκκρεμότητα για αποκατάσταση αλλού όπως έγινε με τα αρχικά 5,4 στρέμματα της REDS;

γ) ΓΙΑΤΙ επελέγη από τη Διοίκηση Κωνσταντά η αποκατάσταση της δασικής έκτασης, με οικοδομήσιμη γη και μάλιστα σε βάρος μιας ήδη υπέρ ρυμοτομημένης ιδιοκτησίας, αντί για την αποζημίωσή της με χρήμα (στην αξία που θα είχε ως μη οικοδομήσιμη δασική έκταση);

δ) Από το 2001 που ήταν πλέον γνωστό ότι δεν προχωράει η ένταξη του Κτήματος Καμπά, τι έκαναν οι Διοικήσεις Κωνσταντά και Γκοτσόπουλου με την εκκρεμότητα που είχαν;

ε) Μετά την υπόδειξη του ΥΠΕΧΩΔΕ το 2005, ότι τα 3,4 στρέμματα που πήραμε παραπάνω, δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε ούτε και με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, που ήταν η REDS,  γιατί οι Διοικήσεις Γκοτσόπουλου - Κωνσταντά ΔΕΝ προχώρησαν σε σύνταξη διορθωτικής πράξης όπως τους όριζε το ΥΠΕΧΩΔΕ;

στ) Το 2008 όταν το θέμα του κτήματος Καμπά επανήλθε ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) και υπήρξαν νέες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει ο Δήμος, γιατί για μια ακόμη φορά δεν έγινε προσπάθεια επίλυσης αυτής της βασικής εκκρεμότητας από τη Διοίκηση Κωνσταντά;


Γ’ Παραδοχές

Πρόκειται για μια υπόθεση της Παλλήνης που χρονολογείται πάνω από μια 10ετία, και «σκάει» στα χέρια της Διοίκησης του Καλλικρατικού Δήμου Παλλήνης, η οποία δεν ευθύνεται στο παραμικρό, γιατί απλούστατα και ξεκάθαρα, δεν υπήρχε κάτι που μπορούσε να κάνει και δεν το έκανε και η οποία δεν βρήκε καν, στοιχεία στο αρχείο του Δήμου και τα μάζευε “γύρω-γύρω”. Η μοναδική δικαστική διαδικασία που έγινε επί ημερών της σημερινής Δημοτικής αρχής, ήταν η εκδίκαση της έφεσης που είχε ήδη ασκηθεί από τη REDS, επί θητείας του κ. Κωνσταντά, και αφορούσε μόνο τον καθορισμό της τιμής μονάδας, η οποία όπως γράφουμε παραπάνω και δεν ήταν η αιτία για την αποζημίωση. Η απαίτηση για αποζημίωση, δημιουργήθηκε το 2001 από την πράξη εφαρμογής, με την οποία, ο τότε Δήμος Παλλήνης πήρε τα επιπλέον 8,84 στρέμματα με τον τρόπο που ήδη σας περιγράψαμε παραπάνω.

Η REDS «επιτέθηκε» σε ένα Δήμο, δηλαδή σε ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ όταν διαπίστωσε ότι υπάρχουν χρήματα στο ταμείο του.
Σήμερα το πρόβλημα είναι κοινό, μας αφορά όλους, αφορά όλη την κοινωνία του ενιαίου Δήμου και μόνο ως τέτοιο μπορεί να αντιμετωπιστεί, χωρίς κορώνες και αντιπαλότητες. 

Κινδυνεύουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ να μείνουμε χωρίς λεφτά. 
Κινδυνεύουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ να μην μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό έργο.

Πηγή