Κυριακή 5 Αυγούστου 2012

Ο Νεολόγος για την υπόθεση REDS: Οι χειρισμοί, τα αποτελέσματα & οι ευθύνες στην υπόθεση απαλλοτρίωσης των 8.50 στρ. γης στο «Τρίγωνο Καμπά»

Προκειμένου να διευκρινιστούν με σαφήνεια οι επιμέρους πτυχές της υπόθεσης απαλλοτρίωσης των 8,8 στρεμμάτων γης στο «Τρίγωνο Καμπά», την οποία διαχειρίστηκε σχεδόν στο σύνολό της η τότε δημοτική αρχή του κ. Σπ. Κωνσταντά (1999-2000) και να αναδειχθούν με καθαρότητα οι χειρισμοί που έγιναν σε κρίσιμα σημεία της, ο «Ν» παραθέτει στους αναγνώστες του με περιεκτικό τρόπο, το ιστορικό της εξέλιξής της, εκτιμώντας ότι συμβάλλει έτσι στην καλύτερη κατανόηση ενός θέματος που κλυδωνίζει τη λειτουργία του Δήμου Παλλήνης και προκαλεί σειρά σοβαρών παρενεργειών, εξ αιτίας της δέσμευσης -εκ μέρους της εταιρείας REDS- των τραπεζικών λογαριασμών του.

Το ιστορικό της υπόθεσης:

• Με το Προεδρικό Διάταγμα 4/1/1999 (ΦΕΚ 26Δ/25.1.1999) εγκρίνεται «η πολεοδομική μελέτη τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 6 «Κάντζα» Παλλήνης.

• Η έκταση του τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 6, εθιμικά αποκαλούμενη και ως «Τρίγωνο Καμπά», είναι 63,5 στρέμματα, από τα οποία, τα περίπου 47 στρέμματα αποτελούσαν ιδιοκτησία της εταιρείας Καμπά Α.Ε.• Το 2001 ολοκληρώνεται η ένταξη της περιοχής στο Σχέδιο Πόλης και σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Νόμου 1337/83, η ιδιοκτήτρια των 47 στρεμμάτων γης, εταιρεία, υποχρεούται να αποδώσει ως εισφορά γης στον Δήμο Παλλήνης, περίπου 24,4 στρέμματα.

• Επισημαίνεται ότι για την κατασκευή των Σχολείων, του Αθλητικού Κέντρου, των άλλων κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι κτλ.) καθώς και για την απόκτηση του χώρου των Αποθηκών Καμπά χρειαζόταν επιφάνεια 22 στρεμμάτων περίπου. Κατά συνέπεια, από τα 24,4 στρέμματα της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη εκ μέρους της ΚΑΜΠΑΣ -REDS, καλύπτονταν πλήρως οι παραπάνω ανάγκες του Δήμου και υπήρχε και πλεόνασμα γης.

• Παρά ταύτα, η ιδιοκτησία της εταιρείας ρυμοτομήθηκε κατά 5,4 στρ, περισσότερο. Στο επόμενο όμως στάδιο, δηλαδή κατά την σύνταξη της πράξης εφαρμογής, η Δημοτική Αρχή του κ. Σπ. Κωνσταντά, απαλλοτριώνει –με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΜΠΑΣ -REDS άλλα 3,4 στρέμματα γης προκειμένου να αποκατασταθούν ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων. Έτσι, τα 5,4 στρέμματα που ήδη «όφειλε» προς την REDS ο Δήμος Παλλήνης, αυξάνονται σε 8,8 στρέμματα και δημιουργείται από τότε η υποχρέωση του Δήμου Παλλήνης για αποζημίωση των 8,8 στρ. γης, που η αξία τους προσδιορίσθηκε επί Δημαρχίας Σπύρου Κωνσταντά το 2010, σε 4.000.000 ευρώ και παρέμεινε η ίδια με την τελευταία απόφαση του Εφετείου Αθηνών που εκδόθηκε το 2011.

• Σημειώνεται ότι για την οικοπεδική έκταση των 3,4 στρεμμάτων που πάρθηκαν από την ΚΑΜΠΑΣ- REDS για να προσφερθούν ως αντικατάσταση σε τρείς ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, ο Δήμος Παλλήνης πήρε από τους ίδιους αντίστοιχη έκταση η οποία ήταν χαρακτηρισμένη από το Δασαρχείο για τους δυο ολόκληρη ως δασική και για τον τρίτο εν μέρει ως δασική. Με απλά λόγια: Ο Δήμος Παλλήνης πήρε χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις και παραχώρησε, σε συμφωνία με την REDS, αντίστοιχες οικοδομήσιμες εκτάσεις στην ίδια πολεοδομική ενότητα.

• Η πράξη αυτής της ανταλλαγής των 3, 4 στρ., αξιολογείται τον Ιούνιο του 2005, επί θητείας Θ. Γκοτσόπουλου, από τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ (έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. Δ.Τ.Ε./β/21045/787) ως «….κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων καθότι δεν αποτελεί ούτε απαλλοτρίωση, ούτε εισφορά γης και δεν ενδιαφέρει αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.” (αναφέρεται στην REDS) Η έγγραφη αυτή αναφορά του ΥΠΕΧΩΔΕ για διόρθωση της Πράξης Εφαρμογής προς άρση της παρανομίας, αγνοήθηκε για λόγους για τους οποίους ακόμη και σήμερα, επιβάλλεται με κάθε τρόπο η διερεύνησή τους.

Τέλος, δύο επισημάνσεις και μια ερώτηση προς όσους καιροσκοπικά υποστηρίζουν, πως:

1. «άξιζε να καταβάλλει ο Δήμος Παλλήνης το ποσόν των 4.020.000 ευρώ για να κτιστούν δύο Σχολεία και ένα αθλητικό κέντρο….»; Λοιπόν, τα 24.4 στρ. μέτρα που όφειλε η REDS ως υποχρεωτική εισφορά σε γη στο Δήμο Παλλήνης, όχι μόνον επαρκούσαν για να κτιστούν τα Σχολεία και το Αθλητικό Κέντρο αλλά περίσσευαν και 11.6 στρέμματα γής για τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και την απόκτηση του χώρου των Αποθηκών Καμπά.

2. «και χωρίς τα 3,4 στρέμματα της τακτοποίησης των δασικών εκτάσεων, πάλι ο Δήμος Παλλήνης θα έπρεπε να αποζημιώσει την ιδιοκτήτρια εταιρεία γιατί απαλλοτρίωσε έκταση της περίπου πέντε στρέμματα παραπάνω από τα 24,4 που αυτή όφειλε.» Σαφώς, ναι. Άλλο όμως το τίμημα για 5,4 στρέμματα και άλλο για περίπου 8,8 στρέμματα. Σ’ αυτή την περίπτωση το ποσόν της διεκδίκησης δεν θα ξεπερνούσε τα 2.500.000 ευρώ.

3. Και μία ερώτηση: γιατί το ζήτημα αποζημίωσης της REDS δεν εντάχθηκε στις διαπραγματεύσεις της δημοτικής αρχής του κ. Σπ. Κωνσταντά με την εταιρεία, όταν αμφότερες οι πλευρές αναζητούσαν «συναινετική λύση» στο θέμα έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανέγερση του Εμπορικού Κέντρου στο Κτήμα Καμπά; Υπενθυμίζουμε ότι λίγο καιρό πριν την συζήτηση της αίτησης εκ μέρους της REDS στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (το 2009) για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τα περίπου 8,8 στρέμματα γης, ο έντυπος «Νεολόγος», σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του, είχε επιστήσει τον κίνδυνο να βρεθεί σε κάποια στιγμή ο Δήμος Παλλήνης ενώπιον οικονομικών διεκδικήσεων που θα ξεπερνάνε τις αντικειμενικές δυνατότητές του…. Δυστυχώς, επαληθεύτηκε….

Πηγή: www.neologosattikis.gr