Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Τέλη Ύδρευσης 2012, Δήμου Παλλήνης

Κυβικά
Τιμή ανά κυβικό
0-20
0,65
21-60
0,80
61-90
1,20
91-120
1,50
121-160
1,80
160-200
2,40
> 201
3,20

  • Ελάχιστη υποχρεωτική κατανάλωση 5 κμ μηνιαίως. Το μέτρο της υποχρεωτικής κατανάλωσης αναστέλλεται για όσο χρόνο έχει γίνει διακοπή της υδροδότησης με αφαίρεση μετρητή αυτεπάγγελτα ή με αίτηση του υδρευόμενου. 
  • Συντήρηση δικτύου-νέα έργα 15% επί της αξίας καταναλώσεως το τετράμηνο 
  • Δαπάνη μεταφοράς παροχής λόγω κινδύνου από λύματα 75 ευρώ. 
  • Δαπάνη μετατροπής της παροχής κοστολόγηση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. 
  • Επί αιτήσεως διακοπής 60 ευρώ για την αφαίρεση υδρομετρητή και 60 ευρώ για την επανασύνδεσή του. 
  • Άσκοπη μετακίνηση του συνεργείου για έλεγχο υδρομετρητή 25 ευρώ 
  • Αποκάλυψη φρεατίου 25 ευρώ. 
  • Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 600 ευρώ 
  • Για την επανασύνδεση υδρομετρητή που αφαιρέθηκε λόγω οφειλών 100 ευρώ. 
Ελάφρυνση ευπαθών και οικονομικά ασθενέστερων ομάδων: 
Για πενταμελή οικογένεια (γονείς και τρία παιδιά) η κατανάλωση μέχρι και 60 κ.μ. ανά τετράμηνο θα υπολογίζεται στην 1η κλίμακα με 0,65 ευρώ το κ.μ. Για κάθε επιπλέον του τρίτου τέκνο, το όριο των 60 κ.μ. θα προσαυξάνεται κατά 12 κ.μ. το τετράμηνο.
Για ΑμΕΑ, η κατανάλωση μέχρι 60 κ.μ. ανά τετράμηνο θα υπολογίζεται στην 1η κλίμακα με 0,65 ευρώ το κ.μ.
Για υπέρβαση των άνω τετραμηνιαίων οριακών καταναλώσεων δεν θα εφαρμόζεται η 

εξαίρεση.

Δείτε την από
φαση της Οικονομικής Επιτροπής, που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο και που περιέχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία.