Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Σχέδιο προς συζήτηση, Τεχνικού Προγράμματος 2012, Δήμου Παλλήνης

Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος για το 2012 κοινοποιήθηκε από το Δήμο Παλλήνης, προς επεξεργασία και συζήτηση.

Δείτε το, μελετήστε το, κάντε τις προτάσεις σας.


Σημείωση: Το σχέδιο αυτό αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση του Τεχνικού Προγράμματος και θα υποστεί πολλές τροποποιήσεις, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου, όσο και από τα θεσμικά όργανα, μέχρι να φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.