Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Συνεδρίαση 7η/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) - Κτήματος Καμπά στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης της μελέτης: «Κτηματογράφηση – πολεοδομική μελέτη επέκτασης – Πράξη εφαρμογής εκτός σχεδίου περιοχών κοινότητας Ανθούσας Αττικής».
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τοπικές παρεμβάσεις στο Δίκτυο ομβρίων της Δ.Ε. Γέρακα».
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 2017 Δ.Ε. Γέρακα».

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορισμού Υπηρεσιακών Τεχνικών Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ».
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης της Δ.Ε. Παλλήνης.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δ.Ε. Παλλήνης.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων στο κτίριο EMPORIUM PLAZA στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Ανθούσας επί της Λ. Ντραφίου και της Λ. Ανθούσας και επί της οδού Μυτιλήνης.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδικευμένης δαπάνης που θα καλύψει τα οδοιπορικά και την αποζημίωση μετακίνησης, στη Θεσσαλονίκη 1 και 2 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και Τρίτη μόνιμης υπαλλήλου Μπίθα Δήμητρας.
13. Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις Σχολικές Επιτροπές Εσόδων από Δημοτικό Φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1Ης κατανομή πιστώσεων έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α-Βάθμιας και Β-Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού καταλόγου.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Τ.Χ. του Δ.
17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Π.Α. του Θ.
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Μ.Κ. του Σ.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Π.Α. του Σ.
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Χ.Α. του Χ.
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Α.Ε. του Ν.
22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Γ. Σ –Μ . του Ι.
23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Σ.Φ. του Χ.
24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Π.Π. του Ε.
25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Σ.Ν. του Κ.
26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών.